Droppe til innhold

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen blir også kalt skriftlig eksamen uten tilsyn. Dette inkluderer også fordypningsoppgaver og mappeinnleveringer.

Det du trenger å vite om hjemmeeksamen:

Når får jeg oppgaven og når må jeg levere?

Du finner tid og sted for ut- og innlevering av hjemmeeksamen i Studentweb.

Hvor leverer jeg eksamen?

Kandidatnummer

 • Du skal normalt ikke skrive navn på besvarelsen. Dette for å sikre at eksamensbesvarelsen din er anonym.
 • Skriv kandidatnummeret ditt på besvarelsen. Du finner kandidatnummer i Studentweb.

Legitimasjon

Du må legitimere deg når du leverer eksamen. Gyldig legitimasjon er:

 • studentkort
 • førerkort
 • bankkort med bilde
 • pass

Forsidemaler

Dersom ditt studium bruker egne forsidemaler, finner du informasjon om dette i Fronter, eventuelt nederst på denne siden under "Tilleggsinformasjon og lokalt regelverk fra fakultetene".

Hvor mange eksemplarer skal jeg levere?

Hvor mange eksemplarer av besvarelsen du skal levere finner du i oppgaveteksten, i Studentweb eller i Fronter.

Ikke bruk plastmapper eller permer

 • Stift oppgaven øverst i venstre hjørne.
 • Ikke lever med plastmappe eller innbinding.

I enkelte tilfeller gjøres det unntak fra regelen om plastmapper. Der dette er aktuelt vil det bli lagt ut informasjon i Fronter.

Gruppeeksamener

Foreløpig er det ulike rutiner ved studiested Kjeller og studiested Pilestredet.

 • Studiested Kjeller: Alle i gruppen må møte opp ved innlevering. Dersom ikke alle kan møte må de sende med gruppen en fullmakt.
 • Studiested Pilestredet: Det er ikke nødvendig at hele gruppen møter opp ved innlevering. Det holder at én person leverer på vegne av gruppen. Personen signerer, og krysser av for de andre gruppemedlemmene på signeringslisten.

Levering med fullmakt

Du kan la en annen person levere din eksamensbesvarelse for deg dersom du ikke har mulighet til å levere personlig.

Du må da sende med vedkommende en kopi av ditt studentkort eller annen legitimasjon pluss en signert fullmakt som bekrefter at innleveringen skjer i henhold til ditt ønske. Fullmakten kan gjerne skrives på kopi-arket.

Kan jeg sende besvarelsen per post?

Du kan kun sende besvarelsen per post hvis du har semesteradresse mer enn 10 mil unna studiestedet der du skal levere besvarelsen.

Hvis du vil sende besvarelser i posten må du melde fra om dette før innlevering.

Unntak fra 10-milsgrensen gjøres for noen studier eller eksamener, slik at alle får sende per post. Hvis dette gjelder deg så får du nærmere informasjon om dette.

Hvordan sender jeg besvarelsen per post?

Hvis du har fått tillatelse til å sende besvarelsen per post gjør du følgende:

 • Legg en kopi av ditt studentkort eller annen legitimasjon i en konvolutt sammen med besvarelsen.
 • Merk besvarelsen med emnekoden som du finner i Studentweb under kommende hendelser
 • Du må postlegge besvarelsen innen innleveringsfristen.
 • En postansatt må bekrefte at besvarelsen er sendt innen fristen ved å påføre dato og innleveringstidspunkt, stemple og signere konvolutten. Alternativt kan kvittering fra Posten som viser dato/tid legges i konvolutten.

Eksamensbesvarelsen sendes til:

OsloMet – storbyuniversitetet
Pb. 4 - St. Olavs plass
0130 Oslo

NB! Husk å merke konvolutten med Eksamenskontoret P46 dersom du studerer ved studiested Pilestredet.

NB! Husk å merke konvolutten med Servicetorget Kjeller dersom du studerer ved studiested Kjeller.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret i P46 er bemannet alle hverdager, 09.00-12.00. Telefon og e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00.
Sommer 2018:
Kontor og telefon er stengt 25/6-25/7. Svarer på e-post.