Droppe til innhold

Reservere grupperom

Du kan reservere grupperom i timeplansystemet WebUntis.

Retningslinjer og viktig informasjon

 • Du kan reservere grupperom 14 dager frem i tid.
 • Ikke reserver grupperommet for mer enn fire timer av gangen slik at andre studenter også kan bruke det.
 • Du kan maksimalt ha tre åpne reservasjoner i WebUntis.
 • Reserverte grupperom som ikke er tatt i bruk det første kvarteret, kan overtas av andre studenter i det aktuelle tidsrommet reservasjonen gjaldt for. Du kan ikke slette den ubrukte reservasjonen for så å reservere det samme grupperommet på et senere tidspunkt samme dag.
 • Du kan ikke reservere grupperom i bibliotekene utenfor deres åpningstid.
 • Kun studenter på radiografi- og ortopediingeniør-utdanningene har tilgang til grupperommene i Falbes gate 18.
 • Det må minimum være to studenter til stede for å kunne bruke et grupperom.

Se en oversikt over HiOAs grupperom og lesesaler.

Slik reserverer du grupperom

 1. Gå til WebUntis.
 2. Klikk på "SSO" (oransje felt, øverst i høyre hjørne) og logg inn med HiOA-brukernavn og -passord.
 3. Velg "Bestille - Bestille rom"
 4. Velg dag, starttid og sluttid.
 5. NB! Ikke velg hvilket fakultet du går på. Da vil ingen grupperom vises.
 6. Velg romtype "Grupperom" og eventuelt hvilken bygning du vil søke etter rom i.
 7. Klikk på "Søk" og ledige rom vises.
 8. Hak av ved det grupperommet du ønsker å reservere (maksimalt tre av gangen) og klikk "Neste".
 9. Skriv navnet ditt i anmerkningsfeltet, slik at man kan se hvem som har reservert rommet.
 10. Klikk så "Reservere" og rommet er reservert!

Sjekk ledige rom

Du kan sjekke ledige rom ved å velge "Timeplan - Rom".

I feltet under "Rom" finner du frem til det rommet du ønsker å sjekke. Du kan begrense søket ved å velge bygning (ikke velg fakultet, da grupperom ikke er kategorisert på fakultet). I kalenderfeltet til venstre velger du dato. Du trenger ikke å være logget inn for å gjøre dette.

Du kan også sjekke om flere rom er ledige samtidig, men da må du være logget inn. Velg "Timeplan - Romoversikt". Hold nede Ctrl-knappen, klikk på rommene du ønsker å sjekke, og trykk på fortsett.

Ønsker du å sjekke eller avbestille en reservasjon?

 1. Velg "Bestille - Mine bestillinger".
 2. I kalenderen til venstre klikker du på den datoen du har reservert rommet. Reservasjonen din vises.
 3. Hvis du ønsker å slette reservasjonen klikker du på det røde krysset og så "OK".

Kontakt oss

Har du spørsmål om WebUntis, eller trenger du hjelp til å reservere rom?