Droppe til innhold

Grønt OsloMet

De grønne valgene er noen av de viktigste valgene vi tar. OsloMet har som utdanningsinstitusjon ansvar for å bevisstgjøre både studenter og ansatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø.

Det grønne prosjektet

OsloMet som utdanningsinstitusjon har ansvaret for å bevisstgjøre både studenter og ansatte på å tenke bærekraft og ivaretakelse av miljø. OsloMet ønsker å ha miljøbevisste tilsatte, og studenter som utdannes med kompetanse til å møte framtidas miljøutfordringer med innovative handlinger og bærekraftige løsninger. Våren 2016 startet prosjektet «Grønt OsloMet» for å synliggjøre og sette miljøstrategi på agendaen.

Målsetning for OsloMets miljøtiltak

 • Det skal utarbeides en strategi for miljøarbeid.
 • Lage en handlingsplan for tiltak på kort og på lang sikt.
 • Informere og synliggjøre hva som gjøres og begrunne tiltakene.
 • Sette mål og forbedringspunkter inn i en tidsplan og prioritere.
 • Kartlegge og dokumentere hva som er status ved de ulike fakultet og enheter.
 • Synliggjøre og samle gode eksempler, f. eks. lage en database fra de ulike fakultet og enheter.
 • Kartlegge og dokumentere hva som er status innen de administrative hovedområdene.
 • Utarbeide en årlig Miljørapport.

Miljøtiltak på OsloMet

Kollektivtransport

Vi oppfordrer alle studenter og ansatte til å bruke miljøvennlig transport til og fra OsloMet. Campus Pilestredet og Sandvika har gode kollektivtilbud. Kollektivtilbudet til campus Kjeller er noe mer begrenset.

 • Kjeller: busser går til og fra togstasjonen i Lillestrøm eller i rute til Oslo og regionen rundt.
 • Pilestredet: gåavstand til Nationaltheatret togstasjon, trikkestopp rett ved campus og flere bussholdeplasser i nærheten.
 • Sandvika: Sandvika togstasjon ligger bare 500 meter fra campus Sandvika og det er flere muligheter for buss i nærheten.

Bysykler

Ved campus Pilestredet er det fire samlestativer for bysykler:

 • Pilestredet ved P35
 • Edvard Stormsgate ved P35
 • Pilestredet ved P38
 • Pilestredet ved P46/trikkestoppet 

Finn bysykler i Oslo her

Ved campus Kjeller finner du bysykler ved Kunnskapsbyens Hus. Mer info om bysykkelordningen her

Utvendige sykkelparkeringer i sykkel

Campus Pilestredet: HiOA har rundt 360 sykkeloppstillingsplasser i sykkelstativ fordelt på Campus Pilestredet. Her er en oversikt over hvor du finner plassene:

 • P52: 21 plasser
 • P50: 21 plasser
 • Fyrhuset: 25 plasser
 • Mellom P50 og Fyrhuset: 27 plasser
 • P44: 13 plasser
 • Mellom P50 og P48: 15 plasser
 • Mellom P44 og P42: 17 plasser
 • Mellom P48 og P46: 57 plasser
 • P40: 12 plasser
 • HG1 (NIBR): 29 plasser
 • SG26/28 (bakgården): 30 plasser
 • PP33 og PP35: 19 plasser
 • P32: 20 plasser
 • P35: 60 plasser som vender mot Pilestredet

Kart over utvendige sykkelparkeringer i Pilestredet.

Campus Kjeller: Det er 50 sykkeloppstillingsplasser til venstre for hovedinngangen og ved det syd-østre hjørnet av bygget.

Parkeringsplasser og ladestasjon for el-bil

Vi vurderer stadig reduksjon av antall parkeringsplasser. Siste reduksjon på Campus Pilestredet ble gjort i 2015.

Campus Pilestredet:

 • Vi har 8 HC-plasser i P46 og 3 HC-plasser i P35.
 • Det finnes parkeringsplasser med ladestasjoner på gateplan ved campus Pilestredet.

Campus Kjeller:

 • Vi har rundt 400 parkeringsplasser på Campus Kjeller.
 • Det finnes 6 ladestasjoner for el-biler

Kildesortering / avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en viktig del av miljøfokuset til OsloMet. Som et ledd i å forbedre og øke sorteringsgraden av avfallet vi sender fra oss, har det blitt satt i gang et prosjekt med å forbedre kildesorteringen. Målet er å øke sorteringsgraden fra 45 % til 60% over et til to år.

OsloMet har investert i nye fargede topper på avfallsbeholderne for å lettere kunne sortere riktig. Det vil bli satt opp plakater/skilt med enkle tekster i umiddelbar nærhet til avfallsbeholderne, som viser hva som skal sorteres hvor.

Medlemskap i Grønt punkt

OsloMet er kontrollmedlem i Grønt punkt (medlemskap for bedrifter som ikke produserer og bruker emballasje). Kontrollmedlemmer er bedrifter og offentlige virksomheter som gjør innkjøp fra norske vareleverandører. Som kontrollmedlem bidrar vi til at bedrifter som vi har innkjøpsavtaler med er bevisste på å samle inn og gjenvinne emballasje.

Digitalisering

 • Digital eksamen brukes nå i stor grad i egnede lokaler til formålet. Her spares det mye papir, kopiering og transport av eksamensbesvarelser til og fra sensorer.
 • Direktesending (streaming) og opptak av forelesning er blitt en naturlig del av undervisningen, noe som reduserer reisebehovet og vi kan ha samme forelesning samtidig på flere campus.
 • Muntlig eksamen på videokonferanserom, det reduserer reisebehovet for sensorer og for studenter.
 • Møter med videokonferanse reduserer reisebehovet for tilsatte.

Begrense papirutskrifter

Flere og flere leser og jobber heldigitalt noe som innebærer færre utskrifter. Har du en forelesere som printer ut handouts til forelesningen? Spør pent om de ikke i stedet kan sende ut informasjonen på epost i forkant, da kan du som student selv velge hva du vil gjøre med informasjonen.  

På OsloMet har alle printere/kopimaskiner kortleser. Siden innføringen av kortlesere har vi sett en betydelig reduksjon av papirforbruket. Her spares det betydelige kronebeløp!

Grønne arrangement

Her finner du løpende informasjon om grønne arrangementer som OsloMet arrangerer, markerer eller deltar på.

Slik kan du bidra

 • Bruk termokrus og gjenbrukbare vannflasker – det reduserer engangsmaterialet
 • Vær med å redusere matsvinnet – på KUTT Gourmet OsloMet i P32 kan du kjøpe gourmetmat som eller ville blitt kasta.
 • Tenk på hvordan du sorterer avfallet, og sorter riktig!

Har du gode ideer på hvordan vi kan bli bedre på miljø?

 

 

 

Kontakt oss