Droppe til innhold

Eksamensformer

Hvilken eksamensform som gjelder for deg, avhenger av hvilket emne du tar. Ved OsloMet benyttes både skoleeksamener og hjemmeeksamener.

I tillegg til tradisjonell eksamen med penn og papir, gjennomføres stadig flere eksamener digitalt. Per i dag bruker OsloMet to ulike digitale eksamenssystemer; Fronter og Inspera. Du finner mer informasjon om digital eksamen under henholdsvis "Skoleeksamen ved OsloMet" og "Hjemmeeksamen ved OsloMet":

Veiledning til digital skoleeksamen i Inspera

Veiledning til digital innlevering i Inspera

  • Muntlig og praktisk eksamen ved OsloMet. Muntlig og praktisk eksamen arrangeres av ditt fakultet. Informasjon om og veiledning til muntlig og praktisk eksamen gis normalt ved undervisning. Kontakt ditt fakultet hvis du har spørsmål vedrørende disse eksamensformene.
  • Privatisteksamen ved OsloMet.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. etasje.
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret i P46 er bemannet alle hverdager, 09.00-12.00. Telefon og e-post: man. - fre. kl. 09.00 - 15.00.
Sommer 2018:
Kontor og telefon er stengt 25/6-25/7. Svarer på e-post.

Servicetorget Kjeller

Servicetorget Kjeller

Telefon :
67 23 84 85 /67 23 84 83
E-post :
Sted/Adresse :
Kunnskapsveien 55
Tidspunkt/Åpningstid :
08.00-15.00
Juli 2018:
Hele juli er det stengt for studenter på Kjeller. Men husk at alle OsloMet-studenter også er velkomne i Pilestredet gjennom sommeren. Spesielt i Pilestredet 32, 35 og 48 er det et godt tilbud med biblioteker og lesesaler. Husk adgangskort og kode.