Droppe til innhold

Bli med i en studentforening

Lyst på en morsommere studietid? Da bør du bli med i en studentforening! Du finner oversikten over alle foreningene våre nederst på denne siden.
 

Det finnes over 450 studentforeninger som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og mange av disse retter seg spesielt mot studenter ved HiOA. Det betyr at det er et enormt mangfold av foreninger som du kan bli med i. Enten du er interessert i sport og idrett, gaming, sang, film, humanitært arbeid, entreprenørskap eller noe helt annet, så finnes det en forening for deg. Det er også mulig å bli med i fagorienterte foreninger (linjeforeninger). Sjekk ut foreningsoversikten vår nederst på siden, og meld deg inn i den foreningen som passer best for deg!

Finner du ikke en du synes ser interessant nok ut? Start en ny forening da vel!

Studentforeninger fra A til Å

Akademikerstudentene ved HiOA
Studentforeningen Akademikerstudentene ved HiOA er et studentlag i Akademikerforbundet.

Akademikerstudentene ved HiOA har som formål å: - Ivareta medlemmenes interesser - Være en arena for faglig diskusjon - Gjøre overgangen fra studielivet til arbeidslivet lettere.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Tollbugaten 35
0157 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Ida Marie Rã¿ger Lã¿tveit
Telefon: 4793421805
Veronika Johannesen

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8599
Aksjegruppen HiOA
Vi ønsker å analysere og spre kunnskap om aksjemarkedet til, og sammen med studenter.

Vi ønsker å analysere og spre kunnskap om aksjemarkedet til, og sammen med studenter gjennom arrangementer og undergrupper som analyserer egne porteføljer. Det vil ikke investeres penger i noen form gjennom foreningen, kun analyse og forståelse av aksjemarkedet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Rom 155
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Tormod Frogner Borge
Telefon: 4746428047
Peter Ozsvat Carlsson
Telefon: 4791009840

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8431
Alexandria
Linjeforeningen for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Linjeforeningen Alexandria skal drive sosialt og faglig arbeid for studenter på ABI-instituttet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

pilestredet 48
0000 oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Håken Renvåg
Telefon: 4793805535

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8341
Amnesty HiOA
Amnesty International sin studentforening ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi er en studentforening som ønsker å belyse menneskerettigheter, og menneskerettighetsbrudd.

Amnesty HiOA er en forening som belyser kampanjer om menneskerettighetsbrudd som Amnesty International jobber mot. Vårt ønske er å spre kunnskap om menneskerettigheter og brudd på dem gjennom seminarer, filmvisning, debatter, kampanjer og stands. Er du interessert i menneskerettighetsarbeid eller ønsker å vite mer om menneskerettighetssituasjonene i verden? Har du lyst til å bli en del av vår gruppe? Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om vår forening. Email: Amnestyhioa@gmail.com

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Korsgata 25B
H0909
0551 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Caroline Herlofson
Telefon: 4741223143
Oda Næss Leikvoll
Telefon: 4741470847
Pernille Dyrnes
Telefon: +4741341219

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8467
Barneperspektivet - Linjeforeningen for barnevernstudenter ved HiOA
Linjeforeningen for barnevernstudenter ved HiOA.

Linjeforeningen for Barnevernstudenter ved HiOA er en studentforening ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) hvis formål er å samle alle studenter fra Barnevernstudiene, og sørge for et godt studiemiljø blant studentene. Samt å bidra til god faglig debatt både på og utenfor Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Holbergs plass
0350 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Svein Are Lund
Telefon: 4797878930

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8406
Barn oss imellom
Barn oss imellom (BOIM) er en studentforening som jobber for å øke tverrfaglig kompetanse blant studenter som senere skal jobbe med barn og unge.

Formålet med foreningen er å senke terskelen for å ta kontakt og samarbeide med andre profesjoner, og på denne måten kunne bedre ivareta barn og unge på en helhetlig måte. Vi tenker at en felles kunnskapsbase kan gjøre det lettere å oppdage og møte barns behov. Derfor arrangerer vi en årlig todagers konferanse med fokus på tverrfaglig samarbeid knyttet til ulike temaer. Styre: Leder: Karen-Marie Skjæveland Nestleder: Aurora Mæhle Førland Økonomiansvarlig: Eirik Hansson Geitle Styremedlem: Sigrid Tjeldflåt Styremedlem: Madelen Mikalsen Styremedlem: Bjørn Harald Hegreberg Garborg twitter: barn_oss instagram: barnossimellom

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Stensberggata 13 H0105
0170 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Sunniva Myrene Braaten
Telefon: +4790077128
Karen-Marie Skjæveland
Telefon: 4792681065

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8550
Bordtennisforeningen HioA
Bordtennisforeningens formål er å fremme sosiale bånd blant studentene ved det HiOA med base på Avdeling Kjeller.

Bordtennisforeningens formål er å fremme sosiale bånd blant studentene ved det HiOA med base på Avdeling Kjeller, samt å være en pådragsyter for sunne og underholdende studentaktiviteter ved utførelse av Bordtennis ( Ping Pong) ved HIOA.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

c/o Kristian Sletbakk
Hurdalsgata 66
2003 Lillestrøm

Kontakt

Kontaktpersoner

Kristian Sletbakk
Telefon: 4793401725
Maruan Hammoura
Telefon: 4740632324

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8578
Economia HiOA
Studentforeningen for master i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus (avdeling SAM).

Economias formål er å markedsføre masterprogrammet, både utad til bransjen og næringslivet gjennom nettverksbygging, samt til potensielle nye studenter. Economia skal også skape et godt sosialt samhold blant studentene og sørge for kvalitet og utvikling i studiet.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

c/o Amalie Tveit Pedersen
Storgata 65 - romnummer 6.326
0182 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Kine Kløve Ørsje
Telefon: +4799248330
Ine Kari Helgestad
Telefon: 4747241902
Amalie Tveit Pedersen
Telefon: 4740470812
Karoline Opheim
Telefon: 4740480675
Maria Christiane Høy
Rikke Lovise Holand
Telefon: 4748212972
Øyvind Seim
Telefon: 4793498241
Robin Asheim
Telefon: 4741412488

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8197
Elixir
Elixir er en linjeforening for farmasistudenter ved HiOA..

Elixir sitt formål er å fremme godt studiemiljø blant farmasistudentene ved HiOA, samt knytte gode relasjoner til våres fremtidige kolleger, farmasistudenter, ved UiO og andre farmasirelaterte instanser.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Postboks 4
St. Olavs Plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Johanna Heim
Telefon: 4798115563
Emilie Luu
Telefon: 4741378698

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8165
Fadderforeningen Kjeller HiOA
Fadderforeningen Kjeller HiOA er en uavhengig studentforening ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Formålet med foreningen er å skape en god fadderperiode og legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø for studentene ved studiested Kjeller på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Kunnskapsveien 55
2007 Kjeller

Kontakt

Kontaktpersoner

Jesper Jørgensen
Telefon: 4745447746
Kristina Korneliussen
Telefon: 4745215726

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8513
Fadderforeningen ØAS
Foreningen for faddere ved ØAS og arrangør av fadderuken ØAS

Foreningens formål er å skape en god fadderperiode, legge til rette for et godt faglig og sosialt miljø for studentene, og jobbe for å styrke det psykososiale læringsmiljøet ved Handelshøyskolen ved HiOA, Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag og Institutt for sosiale fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Joaquim Tirach
Telefon: 4746501599

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8524
Fashion Production
Formålet med foreningen er å jobbe mot en avgangs-visning etter innlevert Bachelor. Vi vil også holde andre arrangementer for å skape engasjement og samhold på tvers av års-trinnene.

Vi har som formål å styrke det sosiale samholdet på et lite studie, samt holde arrangementer som alle klassetrinn kan være en del av. Hovedformålet er å jobbe mot en avgangs-visning der siste-års-studenter viser Bachelor-oppgavene sine.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 46
0167 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Hannah Othilie Romberg Marthinsen
Telefon: +4799482334
Stine Maria Nilsson
Telefon: 4741502383
Marte Jeanette Westeng Furuholt
Telefon: 4790409481
Christina Evelyn Dang
Telefon: 4798815480

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8571
Flyt
Linjeforening for barnehagelærerstudentene ved HiOA

Vi er tilknyttet alle barnehagelærerstudenter på OsloMet - Storbyuniversitetet, campus Pilestredet og Sandvika. Vi vil bidra med faglig inspirasjon som supplement til klasserommet, og vi ønsker å bygge opp det sosiale studentmiljøet på campus.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Kurveien 52
0495 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Lena Larsen
Telefon: 4740308478
Frank Aleksander Bræin
Telefon: 4746412913
Mariulina Dietenhofer
Telefon: 4794977465
Johnny Hyunh
Telefon: 4740098562
Elise Håkull Klungtveit
Telefon: +4791145894

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8359
GLU-revyen
Revyen for studenter på grunnskolelærerutdanninga på HiOA!

Foreningens aktivitet vil innebære alt av forberedelser, planlegging og sosiale sammenkomster opp mot selve oppsetningen av revyen.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Moldegata 23
0468 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Julie Gusrud Gundersen
Telefon: 4797747407
Kamilla Christine Brodahl Vegge
Telefon: 4799380186

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8641
Gullstrupene
Det eldste studentkoret på OsloMet som synger med struper av gull!!

Vi er et godt og blandet kor for alle studenter ved OsloMet. Vi har øvelser hver torsdag kl. 18-20 under semesteret med påfølgende konsert ved semesterslutt. Formålet med koret er å spre sangglede og ha mye sosialt og moro.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Gullstrupene co/studentparlamentet HiOA
PB 4 st. Olavs plass
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Mette Henriksen
Telefon: 4741850380
Malin Strand
Telefon: +4790592064
Hanne Mjelstad
Telefon: 4746948996
Ingrid Grongstad
Telefon: 4790524775
Ingvild Holm Tellesbø
Telefon: 4790163291
Mia Almli
Telefon: 4791848985

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8076
Helsefag Pilestredets Fadderforening
Helsefag Pilestredets fadderforening skal drive fadderukene til fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Formålet er å gjøre fadderperioden til nye studenter ved HiOA så morsom, lærerik og smidig som mulig. Vi skal arrangere flere arrangementer løpet av de første ukene i høstsemesterene. Selv om det vil være noe aktivitet hele året vil hovedvekten være planlegging i Mai måned og ut til arrangementene begynner i midten av August.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Studentenes fakultetsråd HF
Pilestredet 32
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Mohammed Jamal Gaeb
Telefon: 4794176040

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8374
HiOA Fitness
HiOA Fitness er en forening ved HiOA der vi ønsker å samle treningsinteresserte til en gruppe hvor vi kan samordne trening, dele råd og hjelpe hverandre med progresjon.

Formålet til HiOA Fitness er å fremme et godt og sunt treningsmiljø, der vi bidrar med riktig og effektiv trening for å oppnå personlige mål og sunt kosthold i studiehverdagen.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pb296
7901 Rørvik

Kontakt

Kontaktpersoner

Maja Øvergaard Berge
Telefon: 4792212004

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8475
HiOA Lacrosse
HiOA Lacrosse er en veletablert lacrosse-klubb som består av to lag: - HiOA Kings Herre-lacrosse - HiOA Queens Dame-lacrosse

HiOA Lacrosse har som formål å kunne tilby studenter et tøft sportslig tilbud og et utrolig bra sosialt miljø! Lacrosse er en relativt fersk idrett i Norge og vi tar i mot alle som vil prøve eller har spilt lacrosse tidligere. Vi kan tilby våre medlemmer trening, konkurranser, turneringer og sosiale arrangementer både i Norge og utlandet. HiOA Lacrosse er driftet av studenter for studenter

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Stensberggata 26
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Beate Nikolaisen
Telefon: +4746929804
Haakon Klausen
Telefon: 4793400727

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8082
HiOA Poker
Vårt formål er å tilby studenter på HiOA en sosial forening rundt poker. Vi ønsker å vise at poker er sosialt, spennende, teknisk og tilgjengelig for alle.

Vi kommer til å organisere gratisturneringer med premier, kurs for å lære seg det grunnleggende, sosiale kvelder og mest sannsynlig ett årlig mesterskap.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Joaquim Tirach
Torggata 27
0183 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Joaquim Tirach
Telefon: 4746501599

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8623
Industri Energi Student Oslo
en studentforening under Industri Energi, med fokus på å skape godt studie miljø og gjøre det best mulig for studenter innen relevante utdanninger

Foreningen driver primært med ting som kurs, foredrag og bedriftsbesøk. Foreningen ønsker å hjelpe studentene å prestere på skolen, og gjøre veien fra utdanning til arbeid lettest mulig. Så vel som å spre kunnskap om fagforeningens rolle i det norske og internasjonale samfunn

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 35
0166 OSLO

Kontakt

Nettside: www.iestudent.no

Kontaktpersoner

Eirik Melby
Telefon: +4747240675
Markus Tveit Kvam
Telefon: 4790213612

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8650
Ingeniører Uten Grenser OsloMet
Ingeniører Uten Grenser fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner.

Vi er en undergruppe av IUG Oslo og har blant annet Mapathon-arrangementer, hvor vi tegner kart over bistandsområder, sosiale sammenkomster og hverdagshelt, med besøk fra ingeniører som har vært ute på oppdrag. Disse arrangementene er åpne for alle, ikke bare ingeniører.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Støperigata 1
Postboks 1636 Vika
0119 OSLO

Kontakt

Nettside: http://www.iug.no/

Kontaktpersoner

Josefine Dannenberg
Telefon: +4792647756
Ole Peder Lømo
Telefon: 4740476060
Sindre Lilleseth
Telefon: +4797490654

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8653
Kosegruppa HF
Kosegruppa HF har som hensikt å arrangere sosiale arrangementer for studenter ved Oslo Met fakultet for helsefag.

Foreningen har som hensikt å øke trivselen, samt antall sosiale arrangementer ved å arrangerer spillkvelder, kro og skiturer.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Høyskolen i Oslo og Akerhus Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Mohammed Jamal Gaeb
Telefon: 4794176040

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8660
Ledelsesutvalget
Linjeforenig for Bachelor Administrasjon og Ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Vi har som formål å fremme godt studiemiljø blant studenter på Bachelor Administrasjon og Ledelse samt bidra til faglig debatt både på og utenfor HiOA.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Akersgata 73 e
0180 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Ida Oline Jakobsen
Telefon: 4746449310
Madalene Silva Monteiro
Telefon: 4745444219

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8483
Linjeforeningen for Journalistikk
Foreningen for studenter på Journalistikk og Fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Linjeforeningen for Journalistikks formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter på Journalistikk og Fotojournalistikk, samt å bidra til god faglig debatt både på og utenfor Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Linjeforeningen v. Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus
Pb. 4 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Hanne Mjelstad
Telefon: 4746948996

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8370
Linjeforening for Samfunnsernæring
Studenter fra samfunnsernæring har opprettet en linjeforening i håp om å styrke det faglige og sosiale engasjementet.

Foreningen vil jobbe med å opprette faglige og sosiale arrangementer for studenter ved samfunnsernæring, og andre engasjerte studenter. Formålet med foreningen er å styrke det sosiale samholdet, øke engasjementet og fremme aktuelle temaer innen faget. Det vil bli arrangert faglige seminarer, sosiale arrangementer og karrieredager for studentene.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Kunnskapsveien 55
2007 Kjeller

Kontakt

Kontaktpersoner

Maria Uldahl
Telefon: +4797164571
Tina Stegelvik
Telefon: 4745440170
Jørgen Johnsen
Telefon: 4748102400

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8565
Linjeforening for utviklingsstudier
Foreningen er et tilbud til studenter som går utviklingsstudier på HIOA.

Hensikten med foreningen er å skape en felles plattform for studentene på utviklingsstudier, på tvers av kullene. En arena for å sette kunnskapen og kompetansen ut i livet, slik at studentene selv får verdifull erfaring med organisasjonsarbeid, gjennom gjennomføring av ulike arrangementer. Ønsket er å skape en akademisk og sosial plattform, engasjere elevene, og dele vår interesse og fagfelt med resten av Høgskolens studenter.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Pilestredet 46
0167 oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Agnes Isabella Dorich
Telefon: 4745846843
Benjamin Gøtestam
Telefon: +4740120958
Henriette Olsen
Telefon: 4791653399

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8476
MedLink
MedLink har sitt utspring i at foreningen er møteplass mellom helsefaglige(medisinske) studieretninger og næringslivet(Link).

MedLink skaper møteplasser mellom helsestudenter og arbeidsgivere. Vi skal vise muligheter for helsestudenter og øke tverrfaglig samarbeid.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Kristin Stenger Rosnes
Telefon: 4790768181
Silje Anita Ormåsen
Telefon: 475108334815

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8386
Mentorinitiativet
MIHHS ønsker å gi næring til ambisiøse studenter ved handelshøyskolen HiOA og er en forening knyttet til motivering og veiledning av studenter gjennom deres studieopphold.

Mentorinitiativet HHS sitt formål er å knytte studenter opp til en mer erfaren student. Formålet er å videreutvikle kunnskapen hos både lærling og mentor, gjennom å gi dem begge en «sparrepartner». Dette gjøres gjennom rekruttering av mentorer til foreningen som videre tildeles lærlinger som ønsker å prestere godt akademisk. Videre ønsker foreningen å utføre workshops om emner nærme eksamenstiden, og motivasjonsforedrag. Mentorinitiativet HHS skal tilrettelegge for utvalgte studenter, med høyt akademisk ambisjonsnivå, som har et ønske om å videreutvikle sine kunnskaper.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0166 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Alexander Dahlin
Telefon: 4793477298
Samuel Berntzen Karoubi
Telefon: +4795851323
Kamilla Pedersen Røraas
Telefon: +4745479227

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8632
Norsk Start Oslo
Norsk Start er en frivillig studentforening, allerede etablert i Trondheim, som driver med integrerende arbeid. Nå opprettes et Oslo-lag med tilknyttning til Oslo Met.

Norsk Start Oslo samarbeider med Akademisk Dugnad tilknyttet OsloMet, og deltar på deres ukentlige språkkaféer. Språkkaféene er både på norsk og engelsk. I tillegg til å delta på språkkaféene til Akademisk Dugnad arrangerer Norsk Start Oslo sosiale aktiviteter, som brettspillkveld, bålkveld, kubb i parken, minigolf o.l. Disse aktivitetene øker den integrerende effekten ved at alle blir bedre kjent og har det gøy sammen.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Pilestredet 46
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Hanna Feng Diesen
Telefon: 4741209017

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8649
Næringslivsutvalget HiOA
Næringslivsutvalget HiOA jobber for å markedsføre studentene ved økonomi/administrasjon og ledelse mot Næringslivet. Vi arrangerer bedriftspresentasjoner, karrieredag etc.

Næringslivsutvalgets formål er å markedsføre studentene innenfor økonomi/administrasjon og ledelse ved HiOA ovenfor aktuelle arbeidsgivere innen privat og offentlig sektor. Dette gjøres ved at det organiseres bedriftspresentasjoner, fagdager, foredrag, debatter, jobbsøkerkurs etc. der studenter og næringsliv møtes.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Økonomibygget, inngang Holbergs plass
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Elin Lovisa Elfström
Telefon: 4640618360
Laura Laukeland Kleiven
Telefon: 4746766288

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8260
OsloMet Gaming
En studentforening for spillinteresserte studenter i Oslo og Akershus.

Arrangere LAN-fester for studenter i Oslo og Akershus. Være behjelpelig slik at studenter kan få ressursene de trenger til å holde sine egne LAN-fester, drifte spillservere og fremme tverrfaglig samarbeid. Det skal også være en arena hvor studenter kan komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere, og få praktisk bedriftserfaring innenfor studentenes interessefelt, som vil gi fordeler på en CV.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Falbes gate 5
0170 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Christian Unsjø Sørensen
Telefon: +4790299620
Marius Wiker Aasheim
Telefon: 4793063426
Kristofer Shaun Anderson Doyle
Telefon: 4793697841
Christian Unsjø Sørensen
Telefon: +4790299620

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8445

Utmerkelser

  • Årets Forening HiOA 2017
  • Forening for alle - klikk symbolet for info
OsloMet IL
Lokale idrettslaget ved OsloMet - Storbyuniversitetet

OsloMet IL er det lokale idrettslaget ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Vi tilbyr studentene å spille idretter som fotball, volleyball, innebandy, håndball, løpegruppe, turlag, cheerleading, tennis & squash og jentefotball. Vi er tilknyttet Norges Studentidrettsforbund og har mulighet til å sende lag til blant annet Studentmesterskap og Studentleker, samt andre serier. Du har også mulighet til å spille flere idretter så fort du er blitt medlem. 1 trening gratis, rimelig innmeldingsavgift. Vi holder til i gymsalen i kjelleren på P-52, P44.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Postboks 4 St Olavs plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Ida Sparsås
Telefon: 4794155807
Thomas Kjøndal
Telefon: 4795275635
Ellen Synnøve Sivesind Strebel
Telefon: +4747358804
Linda Ørnes
Telefon: +4741585197
Julia Mørk
Telefon: 4746684712

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8250
OsloMet Sjakklubb
Skal aktivisere og organisere sjakk ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

Organiserer sjakkmiljøet ved OsloMet.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Bjartveien 1A
0687 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Jon Anders Lorentzen
Telefon: 47+4741110552
Mathias Brown Anderson Hippe
Telefon: +4793634435

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8654
OsloMet Tennis
Å øke den fysiske aktiviteten blant OsloMet studenter ved å få dem til å bli engasjert i studenttennis.

OsloMet Tennis er studenttennisklubben ved OsloMet Storbyuniversitet, og har som formål å delta på divisjonskamper og tilby lavterskel tilbud som passer alle.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Sognsveien 79
0855 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Mathias Brown Anderson Hippe
Telefon: +4793634435
Fredrik Kluftødegård
Telefon: +4792251966
Christoffer Heggernes
Telefon: +4740292021
Henriette Schüssler
Telefon: +4741408946

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8606
Oslostudentenes Kinoforening
Studentforeningen for kinoglade mennesker på alle skoler som er knyttet til SiO

Foreningen er skapt for å skape ett kino sosialt tilbud for alle studentene i SiO og jobber med jevnlige kinobesøk etterfulgt av en kaffi/brus/øl hvor vi diskuterer tanker om filmen, kinoen, og alt annet som er kjekt

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Markus Tveit Kvam
Telefon: 4790213612
Petter Snellingen
Telefon: 4793491730
Lars Jæger
Telefon: 4793293337
Julie Tresselt
Telefon: +4790276178
Selma Lewe Düzakin
Telefon: 4795449573
Petter Snellingen
Telefon: 4793491730

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8446
Oslo Tekniker Samfund
Stammer fra da utdanningen for Ingeniør, Teknologi og Data het Kristiania Tekniske Mellemskole og senere Oslo Tekniske Skole.

Oslo Tekniker Samfund (OTS) er en frivillig organisasjon, hvor alle studenter ved Ingeniør, Teknologi og Data på HiOA er medlemmer. OTS stiller med velferdstilbud for sine medlemmer som blant annet kro, hytte, trimrom, klatregruppe, bandrom, fadderperiode, næringslivsdag og Hemsedaltur. OTS tilbyr også å hjelpe studentene hvis det er noe de mener som er feil ved utdanningen eller annet som kan forbedres, hvor tillitsvalgte fungerer som et bindeledd fra studentene opp mot styret og administrasjonen.

Tilhørlighet

Fakultet for teknologi, kunst og design

Adresse

Pilestredet 35
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Selahatdin Eyyubi Paltaci
Telefon: 4748869650

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8238
Ostesmørbrød foreningen
Dette er en forening hvor studenter ved HIOA kan samles over det sosiale ved kulinariske opplevelse. Foreningen har formål at medlemmene kan møtes og diskutere og eksperimentere med mat.

Medlemmene møtes først i møter hvor de ide mylder om kulinariske opplevelser de har lyst til å utvikle, innen ostesmørbrød. Videre vil foreningen ha nok et møte, hvor vi prøver ut ulike ideer og varianter, innen ostesmørbrød.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Naddrudkroken 29
1357 BEKKESTUA

Kontakt

Kontaktpersoner

Ådne Iversen
Telefon: 4745507956
Hans Erik Sloth
Telefon: 4741418103

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8652
Pedagogstudentene HiOA
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en interesseorganisasjon for studenter som tar sikte på å arbeide på ulike nivåer innenfor utdanningssystemet.

I dag har vi ca. 21 000 medlemmer fordelt på alle landets lærerutdanninger. Medlemmene studerer barnehagelærer-, grunnskolelærer-, lektor-, yrkesfaglærer-, faglærer- og praktisk-pedagogisk utdanning, i tillegg til studier på universitet og høgskole med intensjoner om å jobbe i utdanningssystemet. Pedagogstudentene har mange hundre tillitsvalgte fordelt på lokallag på mange ulike utdanningsinstitusjoner. Vi jobber for: - at din utdanning skal bli bedre, at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning og at utdanningene skal være krevende og motiverende.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Postboks 9191 Grønland
0134 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Håkon Sandmo Hannevig
Telefon: +4748046181
Mariulina Dietenhofer
Telefon: 4794977465
Håkon Sandmo Hannevig
Telefon: +4748046181

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8452
Redd Barna Bislett
Redd Barnas lokale studentforening på OsloMet

Redd Barna Bislett bygger på FN's barnekonvensjon og menneskerettserklæringen og kjemper for barns rettigheter gjennom aktiviteter som, temakvelder, filmvisninger, debatter mm. Arbeidet skal bidra til å fremme Redd Barnas formål slik de er nedfelt i statuttene. Vi er en lokal gruppe med Redd Barna Norge som moderorganisasjon. Redd Barna Bislett er for og av studenter ved OsloMet hvor vi står fritt til å velge våre aktiviteter og oppgaver vi vil delta i. Redd Barna Bislett har nært samarbeid med regionskontoret.

Tilhørlighet

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

Adresse

Fernanda Nissens Gate 3E
0484 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Camilla Bruer Larsen
Telefon: 4799359761
Mohammed Al-Shemmari
Telefon: 4745785113
Bekhan Algiriev
Telefon: +4796651375
Camilla Bruer Larsen
Telefon: 4799359761

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8590
Rethinking Economics HiOA
Organisasjonens navn er Rethinking Economics HiOA, forkortes til REHIOA. Lokallag for norsk nettverk for pluralisme i økonomifaget.

Rethinking Economics HiOA er en del av et nettverk for økonomistudenter og andre studenter med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes. Vi arbeider for en virkelighetsnær økonomiutdanning på Høyskolen som formidler det teoretiske mangfoldet og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser. Vi ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men ønsker å bidra til å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0166 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Samuel Berntzen Karoubi
Telefon: +4795851323
Fredrik Oland Scheen
Telefon: 4798239857
Amanda Bergh Jensen
Telefon: 4741259542

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8575
Rhite
En sosial forening for bioingeniør-studenter i Oslo.

Rhite ønsker å skape god kontakt på tvers av klassene og å få et bedre studiemiljø. Vi ønsker også å minske veien fra studiene til arbeidslivet ved å få besøk av bioingeniører fra flere forskjellige arbeidsplasser. Vi skaper gode muligheter til å danne nettverk med andre bioingeniør-studenter, men også bioingeniører i arbeidslivet.

Tilhørlighet

Fakultet for helsefag

Adresse

Høyskolen i Oslo og Akerhus
Postboks 4 St. Olavs Plass
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Mohammed Jamal Gaeb
Telefon: 4794176040
Jon Nicolas Bondevik
Telefon: 4798096314
Kristian Leer
Telefon: 4795152538

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8410
SAIH Bislet
SAIH Bislet er Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefonds lokallag på Høyskolen i Oslo og Akershus. Du kan kontakt oss på www.facebook.com/saihbislet eller saih.bislet@gmail.com!

Vi arrangerer debatter, seminarer, filmvisninger, kampanjer og stands for å spre kunnskap om nord-sørspørsmål. Vil du lære politisk påvirkningsarbeid med snert, skaffe deg kunnskap, organisasjonserfaring samt gode og engasjerte venner? Ta kontakt! E-post: saih.bislet@gmail.com

Tilhørlighet

Alle

Adresse

SAIH v/Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs Plass
Stensberggata 26
0131 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Sol Kaspara Haug Stenslie
Telefon: +4747963725
Karoline Wergeland Kaldråstøyl
Telefon: 4795075586

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8225
Samfunnet Bislet
Samfunnet Bislet er en studentbar drevet studenter, stort sett fra Oslo Metropolitan University.

Samfunnet Bislet er Oslo-studentenes sosiale alibi og er et naturlig samlingspunkt for studenter. I dag tilbyr Samfunnet Bislet konserter, studentkro, onsdagsquiz, stand up, brettspillkveld, italiensk aften, studentfest,impro, jazzkonsert, internasjonale torsdager og samarbeid med andre studentforeninger. Alltid gratis inngang!

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Pilestredet 52
0167 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Juline Emilia Torp D'Alessandro
Telefon: 4797566877
Martine Gjerde
Telefon: +4790503504
Maria Therese Holmberg
Telefon: 4793400074
Eirin Kornelia Østensen
Telefon: 4798673230
Juline Emilia Torp D'Alessandro
Telefon: 4797566877

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8181

Utmerkelser

  • Årets Forening HiOA 2016
  • Forening for alle - klikk symbolet for info
Somalisk studentforening
Somalisk studentforening er en forening for og av norske studenter med somalisk bakgrunn.

SSF er opprettet med det formål at den skal skape en positiv holdning overfor utdanning ved å motivere elever til å ta utdanning utover den obligatoriske skolegangen. SSF skal også samle og arbeide for å danne nettverk mellom studenter med somalisk bakgrunn. SSFs lokallag ved HiOA skal være et faglig og sosialt samlepunkt for somaliske studenter ved HiOA.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Boks 1072 Blindern
0316 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Yusra Ali Yahya
Telefon: 4790754065
Abdullahi Abdihadi Mohamed
Telefon: 4793932626

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8328
Sosiale Studenter
Linjeforeningen for masterstudenter i sosialfag ved HiOA.

Sosiale og faglige sammenkomster utenfor skoletid.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Therese Buch
Telefon: 4799556901
Marlene Mari Lidstrøm
Telefon: +4793892067
Jenny Sofie Greve
Telefon: 4747367502
Frida Løvseth Markussen
Telefon: +4790109865

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8560
Sosialkontoret - Linjeforeningen for Sosialt arbeid ved HiOA
Forening for alle studenter ved Sosialt arbeid på HiOA.

Sosialkontorets formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter på faget Sosialt arbeid, samt å bidra til god faglig debatt både på og utenfor Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

Pilestredet 35
Holbergs plass
0350 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Kristin Sæther
Telefon: 4748132646

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8333
Start OsloMet
Vi jobber for å fremme innovasjon og entreprenørskap på OsloMet - Storbyuniversitetet.

Vi har årlig 3 hovedarrangementer som blir holdt av et av lokallagene forholdsvis på OsloMet, Uio, BI eller Campus Christiania. Disse arrangementene er Venture Cup, som er nordens største forretningsplan konkurranse. Gründerjakten et arrangement for alle studentene i Oslo hvor man blir delt inn i lag og får en rekke gründer relaterte oppgaver i løpet av to dager.

Tilhørlighet

Fakultet for samfunnsfag

Adresse

OsloMet - Storbyuniversitetet Postboks 4 St. Olavs plass
0130 OSLO

Kontakt

Kontaktpersoner

Sebastian Halvorssen
Telefon: 4741499171
Christina Torjussen Heggelund
Telefon: +4790843622

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8236
Studentfryd
Ølbryggeforening på OsloMet - i de gamle lokalene til Frydenlund.

Studentfryd er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon som skal fremme interesse for og kunnskap om ølbrygging og ølkultur blant studenter på Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentfryds hovedvirke er ølbrygging, og Studentfryd baserer seg på frivillig arbeid.

Tilhørlighet

Alle

Adresse

Studentparlamentet
v/Høgskolen i Oslo og Akershus
0130 Oslo

Kontakt

Kontaktpersoner

Øystein Fimland
Telefon: 4799386255
Tina Årikstad Sørensen
Telefon: +4740018423

Offentlig lenke til foreningen

https://www.sio.no/foreninger/finn-din-forening?i=2&s=8244

Ta kontakt