Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i styring og ledelse

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
90
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Strategisk ledelse i offentlig virksomhet

Emnekode:
MSLV4400
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Ledelse i praksis

Emnekode:
MSLV4500
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser

Emnekode:
MSLV4700
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Performance Management in the Public Sector

Emnekode:
OASV4000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Styring - former og reformer

Emnekode:
MSL4000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Relational Skills

Emnekode:
MALK4000-402
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Oversikt over emner og normalprogresjon 2018-19

Siden 1. studieår har en litt annen plassering av emner enn 2. og 3. studieår, stemmer ikke "Semesteroversikten" helt for 2018-19. Masterstudiet i styring og ledelse har følgende normalprogresjon for deltidsstudenter, som du kan forholde deg til:

DE SOM STARTET PÅ MASTERSTUDIET HØSTEN 2018:

 

August-November
2018

Desember-Mars
2018-19

April-Mai
2019

1. studieår

(deltid)

(2018-2019)

MSL4000
Styring – former og reformer (obligatorisk fellesemne)

 

(Kan i tillegg velge: OASV4000 Performance management)

MSLV4500
Ledelse i praksis (valgemne)

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver (valgemne)

 

MSLV4400
Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (valgemne)**

 

MSL4100
Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet (obligatorisk fellesemne)


(Kan i tillegg velge:
MSLV4100
Kommunikasjon for ledere (valgemne)


MSLV4200
Samhandlingsledelse (valgemne)

MSLV4300
Økonomi-, budsjett- og resultatstyring (Valgemne går for siste gang vår 2019)

 

August - November 2019

Desember - Mars
2019-20

April - Mai
2020

2. studieår

(deltid)

(2019-2020)

OASV4000
Performance Management (valgemne)*

 

OASV4100
Urban Governance (valgemne)*

 

OAS4500
Personvernrett (valgemne)*

 

MSLV4200
Samhandlingsledelse (valgemne)

 

MSLV4800
Juridiske perspektiver på markedseksponering av offentlig virksomhet (valgemne)

MSLV4100
Kommunikasjon for ledere (valgemne)

 

MSLV4500
Ledelse i praksis (valgemne)

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver (valgemne)

 

MSL4200 Forskningsmetoder
og vitenskapsteori

(obligatorisk fellesemne)

 

(Kan evt ta MSL4100 Organisasjon, lederskap og endring)

 

 

 

3. studieår

(deltid)

MSL5900
Masteroppgaven

(fulltidsstudenter tar normalt to emner i hver studieperiode, og kan da fullføre studiet på 1 1/2 – 2 år)

DE SOM STARTET PÅ MASTERSTUDIET HØSTEN 2016 ELLER 2017:

 

August-november 2018

Desember-mars
2018-19

Mars-juni
2019

2. studieår

(deltid)

(2018-2019)

MSL4200 Forskningsmetoderog vitenskapsteori
(obligatorisk fellesemne)
 

(Kan i tillegg velge  OASV4000Performance Management
(valgemne)

 

MSLV4500
Ledelse i praksis (valgemne)

 

MSLV4700 Arbeidsrettslige perspektiver
(valgemne)

 

MSLV4400
Strategisk ledelse i offentlig virksomhet (valgemne)**

 

 

MSLV4100
Kommunikasjon for ledere (valgemne)

 

MSLV4200
Samhandlingsledelse (valgemne)  

 

MSLV4300
Økonomi, budsjett og resultatstyring (valgemne, går siste gang vår 2019)

(Kan eventuelt ta
MSL4100
Organisasjon, lederskap og endring hvis man mangler det (obligatorisk fellesemne)

3. studieår

(deltid)

2019-20

MSL5900
Masteroppgaven

(fulltidsstudenter tar normalt to emner i hver studieperiode, og kan da fullføre studiet på 1 1/2 – 2 år)

Noter: * =Felles med Masterstudiet i Offentlig administrasjon og styring
**= Undervisning tilbys annethvert år.

 

 

Kontakt oss