Droppe til innhold

StudentinformasjonMaster i sosialfag

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Samfunnsvitenskapelige teorier

Emnekode:
SFF4000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Comparative Social Welfare Theory and Concepts

Emnekode:
SIW4000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Research Methods and Design

Emnekode:
SIW4200
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

International Health Policy

Emnekode:
SIW4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Barnevern og kunnskap: Eksplisitt og implisitt teori i barnevernfeltet

Emnekode:
SBV4000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Sosial og velferdspolitikk

Emnekode:
SSA4100
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Sosialfaglige teorier og analyser

Emnekode:
SSA4000
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan
Vi beklager at det for øyeblikket er problemer med visning av timeplan. Du kan også se timeplanen her (velg riktig dato i kalenderen).

Studiestart 2018: Masterstudiene i sosialfag

Velkommen til OsloMet! Her vil det komme mye informasjon i sammenheng med studiestart på masterstudiene i sosialfag, studieretning familiebehandling, barnevern, sosialt arbeid og International Social Welfare and Health Policy

Har du takket ja til studieplassen?
Har du fått tilbud om plass, så er det viktig at du bekrefter om du tar plassen innen den fristen du har fått oppgitt. Dette gjør du på SøknadsWeb. Hvis du derimot har takket ja, men finner ut at du ikke ønsker plassen, så må du gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no  så fort som mulig. Husk å oppgi søkernummeret ditt.
 

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din. Tid og sted for oppmøte kommer i midten av juni.

På oppstartdagen er det tidspunktet du finner her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke kan møte første studiedag, må du søke om utsettelse. Dette må du gjøre senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til infosenter-sam@oslomet.no. Den må inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

 

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” fra midten av juni. Se lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart. (Du får studentnummer og pinkode for aktivering av IT-konto senest 10. august.)

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

 

Spesielt for deg som skal ta familiebehandling

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye.

Medisinsk testing

Studenter som skal ut i praksis, eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Hvis testen viser at du er smittebærer må du kontakte studieadministrasjonen via infosenter-sam@oslomet.no. Du må huske dette gjennom hele studietiden dersom du for eksempel reiser til risikoland eller på annen måte utsettes for økt smitterisiko.

Les mer om medisinsk testing og hvilke kriterier som innebærer økt smitterisiko.

 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på. Kontaktinformasjon finner du til høyre på denne siden.