Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
2 år, heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk

Emnekode:
SKUT4310
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i kroppsøving og idrettsfag med fagdidaktikk

Emnekode:
SKUT4320
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk

Emnekode:
SKUT4330
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Specialisation in Music and Music Education

Emnekode:
SKUT4340
Studiepoeng:
30 ECTS credits
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk

Emnekode:
SKUT4350
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk

Emnekode:
SKUT4360
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i pedagogikk

Emnekode:
SKUT4370
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i religion, livssyn og etikk med fagdidaktikk

Emnekode:
SKUT4380
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk

Emnekode:
SKUT4390
Studiepoeng:
30 studiepoeng
Pensumliste Emneplan

116907

Emnekode:
116907
Studiepoeng:
Systemet kunne ikke hente informasjon om dette emnet.
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart.

Ta kontakt