Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i psykisk helsearbeid, deltid

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Teorier om profesjonelle relasjoner - Trening i relasjonelle ferdigheter

Emnekode:
MAPSD4100
Studiepoeng:
20 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i psykisk helsearbeid

Studiestart høst 2018 – Master i psykisk helsearbeid

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master i psykisk helsearbeid.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Tid og sted for oppmøte kommer i midten av juni.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden (timeplanen vil være tilgjengelig i løpet av juni).

Undervisningsukene for kull 2018 og emnet MAPSD4000 kommer i løpet av juni. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Disse bøkene anbefaler vi at du kjøper før studiestart, hvis du har lyst til å komme i gang med lesningen (gjelder kull 2017, oppdateres for kull 2018 i løpet av juni):

  • Haugsgjerd, S., Jensen, P., Karlsson, B. & Løkke, J. A. (2009). Perspektiver på psykisk lidelse-å forstå, beskrive og behandle. Oslo: Gyldendal Akademisk (360s).
  • Skårderud,F., Haugsgjerd, S. & Stänicke, E. (2010). Psykiatriboken. Sinn-kropp-samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 og 21), (105s).
  • Thomassen, M. (2006). Vitenskap, kunnskap og praksis. Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. Oslo: Gyldendal. (Kap. 1 og 6), (37s).

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss