StudentinformasjonMasterstudium i økonomi og administrasjon

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode:
ØAMET4200
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Strategiutvikling

Emnekode:
ØAADM4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Arbeidsmiljø og ledelse

Emnekode:
ØAADM4300
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Internstyring

Emnekode:
ØABED4500
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Microeconomics

Emnekode:
ØASØK4100
Studiepoeng:
10 ECTS
Pensumliste Emneplan

Finansiell økonometri

Emnekode:
ØAMET4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Finansielle markeder

Emnekode:
ØABED4600
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Finansiell økonometri

Emnekode:
ØAMET4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Finansielle markeder

Emnekode:
ØABED4600
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Microeconomics

Emnekode:
ØASØK4100
Studiepoeng:
10 ECTS
Pensumliste Emneplan

Finansielle markeder

Emnekode:
ØABED4600
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Finansiell økonometri

Emnekode:
ØAMET4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Strategiutvikling

Emnekode:
ØAADM4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Arbeidsmiljø og ledelse

Emnekode:
ØAADM4300
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Internstyring

Emnekode:
ØABED4500
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Microeconomics

Emnekode:
ØASØK4100
Studiepoeng:
10 ECTS
Pensumliste Emneplan

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode:
ØAMET4200
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Finansielle markeder

Emnekode:
ØABED4600
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Strategiutvikling

Emnekode:
ØAADM4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Arbeidsmiljø og ledelse

Emnekode:
ØAADM4300
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Internstyring

Emnekode:
ØABED4500
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Finansiell økonometri

Emnekode:
ØAMET4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode:
ØAMET4200
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Microeconomics

Emnekode:
ØASØK4100
Studiepoeng:
10 ECTS
Pensumliste Emneplan
Programplan