Droppe til innhold

StudentinformasjonMasterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid

Studiested:
Kjeller, Skedsmo
Studiepoeng:
120
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Krise- og sorgstøttearbeid

Emnekode:
MAPO4440
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Veiledning

Emnekode:
MAPO4430
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Brukerperspektiv i helsefremming

Emnekode:
MAPO4420
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Forskningsmetode og databehandling, kvantitativ del

Emnekode:
MAPO4060
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Forskningsmetode og databehandling, kvalitativ del

Emnekode:
MAPO4070
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid

Studiestart høst 2018 – Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Tid og sted for oppmøte kommer i midten av juni.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsettelse senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kjøper følgende to bøker før studiestart (gjelder kull 2017, oppdateres for kull 2018 i løpet av juni):

  • Askheim, O. P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid: floskel, styringsverktøy, eller frigjøringsstrategi? Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Kemm, J. (2015). Health promotion. Ideology, discipline, and specialism. Oxford: Oxford University Press.

Hvis du har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig kan du lese kapittel 1 og 2 i Askheim sin bok. Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.»

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

 

Kontakt oss