StudentinformasjonMasterstudium i bibliotek - styring og ledelse

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
90
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Organisasjon, lederskap og endring i offentlig virksomhet

Emnekode:
MSL4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Arbeidsrettslige perspektiver i endringsprosesser

Emnekode:
MSLV4700
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Kommunikasjon for ledere

Emnekode:
MSLV4100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Samhandlingsledelse

Emnekode:
MSLV4200
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Økonomi, budsjett og resultatstyring i offentlig sektor, våren 2018

Emnekode:
MSLV4300
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Ledelse i Praksis

Emnekode:
MSLV4500
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan

Kontakt oss