Droppe til innhold

Må jeg levere politiattest?

Du må skaffe og levere politiattest dersom du går på en av disse utdanningene:

 • Barnehagelærer

 • Barnevernspedagog

 • Drama og teaterkommunikasjon

 • Ergoterapi

 • Faglærer i design, kunst og håndverk

 • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

 • Farmasi

 • Fysioterapi

 • Fysioterapi - mensendieck

 • Grunnskolelærer og kompletterende lærerutdanning.

 • Idrett, friluftsliv og helse

 • Kroppsøving/idrett

 • Lærerutdanning for tospråklige lærere

 • Læringspsykologi

 • Ortopediingeniør

 • Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Prehospitalt arbeid - paramedic

 • Radiografi

 • Samfunnsernæring

 • Sosialt arbeid

 • Sykepleie

 • Trafikklærer

 • Tegnspråk og tolking

 • Vernepleie

 • Yrkesfaglærer

Fra høsten 2014 gjelder det også for alle master- og videreutdanninger med praksis i regi av høgskolen:

 • Videreutdanning i akuttsykepleie

 • Videreutdanningene i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjon-, kardiologisk- og kreftsykepleie

 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid

 • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi

 • Videreutdanning i stråleterapi

 • Helsesøsterutdanning

 • Master i jordmorfag

 • Master i anestesisykepleie

 • Master i barnesykepleie

 • Master i intensivsykepleie

 • Master i sosialfag, studieretning Familiebehandling

Informasjon til studenter som tilhører Fakultet for helsefag, bachelorstudier i barnevern og masterstudie i sosialfag

Begrenset politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Fra og med 1.1.2017 har den kommunale helse- og omsorgstjenesten innført nytt krav om politiattest for alle som skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvilken pasient- eller brukergrupper personellet skal yte til.

Dette inkluderer også studenter. HiOA vil ved opptak til studier hvor flertallet at studenter vil gjennomføre minst en praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innhente politiattest som beskrevet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (hol) §5-4.

Dette medfører at nye studenter som tilhører utdanninger som benytter praksissteder i kommunale helse- og omsorgstjenester fra og med høsten 2017, leverer politiattest etter hol §5-4.

Bachelorstudier som har kommunale helse –og omsorgstjenester som praksisarena:

 • Ergoterapi

 • Fysioterapi

 • Ortopediingeniør

 • Prehospitalt arbeid - Paramedic

 • Radiografi

 • Sykepleie

 • Vernepleie

 • Barnevern heltid

 • Barnevern deltid

 • Sosialt arbeid 

Videreutdanninger/ master som har kommunale helse- og omsorgstjenester som praksisarena:

 • Helsesøster

 • Jordmor

 • Kreftsykepleie

 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid

 • Sosialfag - studieretning familiebehandling

Studenter som har påbegynt studier høsten 2016 eller tidligere og som har levert politiattest omfatte ikke av det nye lovverket da det ikke har tilbakevirkende kraft for å bli tatt opp som student.. Derimot har virksomheter innen kommunale helse- og omsorgstjenester anledning til å be studenter levere politiattest direkte til deres tjenestested som en konsekvens av lovendringen. Det er da den kommunale virksomheten som sender formålsskjema om ny politiattest, studenten søker om politiattest og leverer politiattesten direkte til tjenestestedet.

HF infosenter

HF-infosenter

Telefon :
67 23 59 75
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Kl. 08.00-15.00
Åpningstider sommer:
Resepsjonen er stengt fra 10 juli til 31.juli. Telefonen er betjent.
Url :
Kontaktskjema

LUI infosenter

LUI-infosenter

Telefon :
67 23 70 52
Sted/Adresse :
Pilestredet 42
Tidspunkt/Åpningstid :
Resepsjonen: mandag-fredag kl. 08.00-15.45. Studenttorget infosenter: mandag-fredag kl. 10.00- 14.00
Url :
Kontakt infosenter

SAM-infosenter

Servicetorget Kjeller

Studenttorget i Pilestredet

Studenttorget Pilestredet

Telefon :
67237778
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 52
Tidspunkt/Åpningstid :
Mandag og torsdag 09.00-16.00
Andre dager:
Tirsdag 12.00-16.00 Onsdag 09.00-14.00 og Fredag 09.00-12.00

TKD-infosenter