Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Det er for tiden problemer med visning av timeplanen. Vi jobber med saken.

Semesteroversikt

Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger, trinn 1-7 og 5-10, 4. studieår (vår)

Emnekode:
GLÆR
Studiepoeng:
30 stp.
Pensumliste Emneplan

Studiestart vår 2018 - Lærerarbeid i fellesskolen – mangfold og elevforutsetninger

Velkommen til HiOA! Her er det du trenger å vite før og under studiestart.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 9. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag og den første studieuken. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Tid: Tirsdag 9. januar kl. 14:30
Sted: Falbes gate 5, rom FG032 . Veibeskrivelse til Pilestredet

Introduksjonsuka

Tirsdag 09.01.18, kl. 14:30-20:15

Onsdag 10.01.18, kl. 11:30-17:15

Fredag 12.01.18, kl. 08:30-14:15

Tirsdag 16.01.18, kl. 14:30-17:15

Merk at det er doble økter i introduksjonsuka, ellers gjelder det bare fredager. Gjennom semesteret er all vanlig undervisning er lagt ved siden av hverandre, uten obligatorikk. Dermed har du anledning til å følge undervisningen på begge fordypningskursene innen temaer som interesserer deg, også det du ikke har valgt som pensum og tema for fagoppgaven – sammen med felleskurset.

Se også emneplanen for annen obligatorikk.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed per e-post.

E-posten sender du til infosenter-lui@hioa.no og til simon.michelet@hioa.noog den skal inneholde fullt navn og studium, i tillegg til tidspunkt for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Før fredag 12.01.18 må du ha jobbet med de to artiklene som blir behandlet på dialogseminaret den dagen:

Michelet, S. & Eri, T. (2016) Casebasert dialogseminar. Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 4/2016 (under publisering, kommer på Fronter)

Engen, T. O. (2010) Tilpasset opplæring: utkast til en faglig forståelse. I: G. B. Berg & K. Nes (red.): Tilpasset opplæring – støtte til læring. Vallset: Oplandske Bokforlag (24 s).

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. 

Fagansvarlig og Felleskurs: simon.michelet@hioa.no

Fordypningskurs Oppvekst: mette-birgitte.helleve@hioa.no

Fordypningskurs Fagvansker: May-Britt.Monsrud@statped.no

Kontakt oss