Droppe til innhold

Kurs og veiledning - Universitetsbiblioteket

Kurs og veiledningstilbud i studieteknikk, litteratursøk, EndNote, oppgaveskriving og mye mer. Alle er velkomne - også ansatte!

Finn kurs:
APA-stil
Akademisk skriving
EndNote
Informasjonssøk
Kildekritikk, kildebruk og referering
Studieteknikk
Word
Zotero
3D-printing

Veiledning:
Veiledningspunkt (ukentlig)
Andre veiledningstilbud

APA-stil

Riktig kildebruk og APA-stil

Onsdag 24. oktober
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Onsdag 7. november
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 16. november
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Fredag 30. november
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Riktig kildebruk og APA-stil
Onsdag 12. desember
Tid: 10.00-11.00
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Akademisk skriving

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Introduksjon til akademisk skriving
Fredag 2. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Kjeller, rom E210

EndNote

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Onsdag 17. oktober
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P35, PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 19. oktober
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Onsdag 31. oktober
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 2. november
Tid: 10.30-12.15
Sted: Helsefagbiblioteket, Pilestredet Park 35, U1-037
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Mandag 5. november
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P35, PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Onsdag 21. november
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P48, P372
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Grunnleggende EndNote
Fredag 14. desember
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

EndNote-verksted — for litt viderekommende
Onsdag 19. desember
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Informasjonssøk

Kurs i litteratursøk
Onsdag 17. oktober
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Onsdag 21. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kurs i litteratursøk
Onsdag 5. desember
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Kildekritikk, kildebruk og referering

Kurs blir lagt ut løpende.

Studieteknikk

Kursene holdes av Studieverkstedet.

Kurs blir lagt ut løpende.

Word

Introduction to Word (in English)
Wednesday 24. October
Time: 12.30-14.15
Place: Library P35, PI 343
NB! Limited capacity - only 20 seats. First come, first served

Introkurs i Word
Fredag 2. november
Tid: 12.00-13.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Word
Onsdag 14. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Word
Tirsdag 20. november
Tid: 10.30-12.15
Sted: Biblioteket P35, PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

Introkurs i Word
Onsdag 28. november
Tid: 10.00-11.30
Sted: Biblioteket Kjeller, F203
NB! Maks 25 plasser - førstemann til mølla

Zotero

Introkurs i Zotero
Onsdag 14. november
Tid: 12.30-14.15
Sted: Biblioteket P35, PI-343
NB! Maks 20 plasser - førstemann til mølla

3D-printing

Biblioteket P35 har to 3D-printere som kan brukes av OsloMet-studenter og ansatte. Forutsetning for bruk er at du har deltatt på ett av OsloMet Makerspace sine kurs i 3D-printing. Disse kursene annonseres fortløpende på deres Facebook-gruppe.

 

Veiledningspunkt

Studieverkstedet Kjeller
Tid: Onsdag og torsdag kl. 13.00–16.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Studieverkstedet Pilestredet
Når: Tirsdag og torsdag kl. 14.00–17.00 og fredag kl. 12.00–15.00
Hva: Oppgaveskriving, studieteknikk m.m.
Påmelding: Drop-in eller studieverkstedet@hioa.no

Helsefagbiblioteket i P32
Når: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P35
Når: Mandag til torsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, kildehenvisning, bl.a. Chicago-stil m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket P48
Når: Tirsdag og onsdag kl. 12.00–14.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Biblioteket Kjeller
Når: Tirsdag og torsdag kl. 11.00–13.00
Hva: Søk, APA-stil, EndNote m.m.
Påmelding: Drop-in

Annen veiledning

Tilpasset undervisning

IT-støtte