StudentinformasjonKompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 2

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt