StudentinformasjonKompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 2

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
15
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Deltid

Timeplan

Det er for tiden problemer med visning av timeplanen. Vi jobber med saken.

Semesteroversikt

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter og miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 2

Studiepoeng:
15
Emneplan Pensum