Droppe til innhold

Koble til filserver for macOS

Koble til filserver, dvs. hjemmeområde (H:) og/eller fellesområdet (K:), med VPN-tilkobling for macOS, og programmer for tilkobling med SSH/SFTP.

Forutsetninger

Du vil kunne jobbe som om du er på HiOAs nettverk. Følgende må være oppfylt:

 1. Datamaskinen må være tilkoblet Internett.
 2. Opprett alltid en VPN-forbindelse for tilgang til HiOAs interne ressurser og tjenester.

Innhold

 1. VPN-tilkobling for macOS
 2. Koble til filserver med app
 3. Koble til filserver med Finder
 4. Koble til filserver med SSH/SFTP
 5. Oversikt over filservere

1. VPN-tilkobling for macOS

Datamaskinen må være tilkoblet VPN for macOS.

2. Koble til filserver med app

2.1 Installer app

 1. Last ned filen (.dmg) og installer: Koble til HiOA servere (hioa.box.com)
 2. Fra Dock, klikk på app-en: Koble til HiOA servere.

Se ikonet i skjermbildet under.

Skjermbilde: Koble til HiOA servere i Dock

2.2 Brukernavn og passord

1. Skriv inn HiOA-brukernavn:

Eksempel:

 • Student: s123456
 • Tilsatt: britth

2. Klikk:  OK.

Eksempelet i skjermbildet under (med brukernavn for tilsatt).

Skjermbilde: Koble til filserver via Mac OS X - skriv inn HiOA-brukernavn

3. HiOA-passord

 • Skriv inn HiOA-passord i feltet.
 • Klikk: OK.

Skjermbilde: Skriv inn ditt HiOA passord for å koble til server

2.3 Tilgang til filserver

Gå til Finder: Du skal nå ha tilgang til din filserver, dvs. hjemmeområde ditt, og/eller fellesområde.

Serverne er tilgjengelig i Finder sin sidepanel, se skjermbilde under.

Skjermbilde: Koble til hjemmeområde på Mac OS X - Du ser nå servertilgang i Finder.

2.5 Avslutte / logge av

 • Logg deg av filserver ved å trykke på pilen til høyre for navnet i Finder.

Skjermbilde: Filserver oversikt i Finder

3. Koble til filserver i Finder

3.1 Åpne Finder

1. Trykk: CMD + K på tastaturet

 • Du får opp meldingsvinduet (se nedenfor): Connect to server.

3.2 Koble til filserver

1. Skriv inn din filserveradresse under Server Address: smb://filserver/brukernavn

2. Trykk på: Connect.

Skjermbilde: Koble til filserver for Mac

3.3 Koble til fellesområde (for tilsatte)

1. Skriv inn filserveradresse for fellesområde under Server Address: smb://malta.hioa.no (NB! Uten brukernavn).

 • Eksempel på adresse til filserver: smb://malta.hioa.no

2. Trykk på: Connect.

Se skjermbilde under for tilkobling til fellesområde for tilsatte.

Skjermbilde: Koble til fellesområde, malta.hioa.no, for tilsatte

3.3.1 Filer
 • Velg tilgang til: Filer
 • Klikk: OK

Skjermbilde: Velg filer

3.4 Brukernavn og passord

A. For HiOA-datamaskin

1. Velg: Registered user

2. Name/Password: Fyll inn HiOA-brukernavn og HiOA-passord.

Eksempel:

 • Brukernavn student: s123456
 • Brukernavn tilsatt: britth

3. Hak av: "Remember this password in my keychain" - slik at du senere slipper å fylle det inn ved innlogging.

4. Klikk på: Connect.

Se eksempel i skjermbildet under.

Skjermbilde: Koble til hjemmeområde på Mac OS X - Velg Registrert bruker og fyll inn HiOA-brukernavn og passord

B. For privat datamaskin

1. Velg: Registered user

2. Name/Password: Fyll inn HiOA-brukernavn@ada.hioa.no og HiOA-passord.

Eksempel:

 • Brukernavn student: s123456@ada.hioa.no
 • Brukernavn tilsatt: britth@ada.hioa.no

3. Hak av: "Remember this password in my keychain" - slik at du senere slipper å fylle det inn ved innlogging.

4. Klikk på: Connect.

Se eksempel i skjermbildet under.

Skjermbilde: Velg Registrert bruker og koble til med brukernavn@ada.hioa.no

3.5 Tilgang til filserver

Du skal nå ha tilgang til din filserver, dvs. hjemmeområde, og/eller fellesområde, fra Finder.

Serverne blir deretter tilgjengelig i Finder sin sidepanel, se skjermbilde under.

Skjermbilde: Filserver oversikt i Finder

Se skjermbilde under for filserveroversikt i Finder, hjemme- og fellesområde, dvs. salina.hioa.no (i dette eksempelet) og malta.hioa.no.

Skjermbilde: Koble til hjemmeområde på Mac OS X - Du ser nå servertilgang i Finder.

3.6 Avslutte / logge av

 • Logg deg av filserver ved å trykke på pilen til høyre for navnet i Finder.

Skjermbilde: Filserver oversikt i Finder

4. Koble til filserver med SSH/SFTP

HiOAs filservere er basert på Linux operativsystem og dette gjør det mulig å koble til SSH/SFTP uten å bruke VPN. Hva er SSH/SFTP? (wikipedia.org)

Gjelder for hjemmeområde (H:) for studenter og tilsatte.

4.1 Anbefalte programmer for fildeling/-synkronisering

Cyberduck  (cyberduck.ch)

Transmit (panic.com)

5. Oversikt over filservere

 1. Finn navnet på din filserver (brukerkonto).
 2. Velg i menyen: "Serveradresse utenfra". Du finner din filserver adresse her.

Kontakt IT-hjelp

Trenger du hjelp?