Droppe til innhold

Studentparlamentsvalg kandidater TKD

Stem inn dine fem representanter fra fakultet for teknologi, kunst og design. Se presentasjon av kandidatene og stem elektronisk.

 

Adrian Balsnes

Studie: Bioteknologi- og kjemiingeniør

Studiested: Pilestredet

 • Grønnere HiOA: Få til søppelsortering og panting
   

Alexander Berglind

Studie: Maskiningeniør

Studiested: Pilestredet

 • Stille høyere krav til forelesere.
 • Flere leseplasser 35.
 • Praksis for ingeniørstudentene.

 

Isak Grov Diesen

Studie: Drama og teaterkommunikasjon

 • Mer tverrfaglighet
 • Godt læringsmiljø
 • Trygghet i studiehverdagen
   

Joel Gianni

Studie: Byggingeniør

Studiested Pilestredet

 • Flere leseplasser. Det er et sårt behov for flere leseplasser på dagtid 

 • Sosiale møteplasser. Studentene trenger kafeer/puber hvor man kan koble av

 • Innføre praksis for ingeniørstudenter. Det er på tide at ingeniørstudentene får relevant erfaring

Sadia Haque

Studie: Masters in Universal Design of ICT

Studiested: Pilestredet

 • More Part-time job in English
 • Class schedule should be more standard
 • HIOA should be greener and more environmentally friendly
   

Sophie Reichle Hurlen

Studie: Kunst og Formidling 

Studiested: Pilestredet

 • Min hovedgrunn til å stille er tilgang til verksted for EST

 • Samarbeid mellom klassene og elevane, ønsker mer tilgang til dette gjennom skolen

 • Hvor godt kommer studentenes stemme frem i EST? Tør de si ifra om ting og får de nok informasjon?

Håkon Skaug Ingebrigtsen

Håkon Skaug Ingebrigtsen

Studie: Elektronikk og IT

Studiested: Pilestredet

 • Kjemper for bedre representerte ingeniørstudenter
 •  flere og bedre leseplasser
 •  digitalisering.
   

Egle Juodziukynaite
Egle Juodziukynaite

Studie: Produktdesign

Studiested: Kjeller

 • Tverrfaglig samarbeid på tvers av fakulteter og institutter. 
 • Større fokus på psykisk helse
 • Tettere samarbeid med alumni
   

Lars Jæger

Studie: Maskiningeniør

 • Ønsker å arbeide med sosiale tilbud til studentene gjennom foreninger.
 • Ønsker å jobbe for faglige relevante kurstilbud som kan gjøre studiehverdagen lettere.
 • Ønsker å jobbe for flere leseplasser på P35.

Dennis Hernando Knudsen

Dennis Hernando Knudsen

Studie: Anvendt datateknologi

Studiested: Pilestredet

 • Webside for alle lønnete studentstillinger Alle studenter skal ha lik mulighet til lønnet arbeid på HiOA
 • Listevalg for SP For å øke oppslutningen
 • Mentorordning som dekker minst hele førsteåret.
   

Monica Sofie Larsen

Studie: Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi

Studiested: Pilestredet

 • Flere leseplasser,
 • helse og velferd
 • sosiale medier
   

Tuan Minh Nguyen

Studie: Ingeniørfag, data

Studiested: Pilestredet

 • Flere jobbeplasser, steder der man kan arbeide med fag.
 • Alle skal bli med, like muligheter for alle.
 • Studentenes mentale helse, selv om du går igjennom noe så er ikke du alene om det!
   

Pedram Rahdeirjoo

Studie: Dataingeniør, Bachelor

Studiested: Pilestredet

 • Flere sitteplasser
 • bedre ventilering
 • bedre kommunikasjon angående informasjon gjennom ulike klasser/grupper
   

Anna Boldstad Skålid

Studie: Drama og teaterkommunikasjon

Studiested: Pilestredet

 • Materialkostnader blant studentane.
 • Kveldsopene verkstadar og spesialrom som studentane kan bruke.
 • Forbetring av informasjonsflyten mellom ansatte og studentar.
   

Ina Kristin Wangsmo Slaveykov

Ina Kristin Wangsmo Slaveykov

Studie: Drama og teaterkommunikasjon

Studiested: Pilestredet

 • Studenters hverdag. For å ha det bra utenfor forelesninger og klasserommet er det viktig med tilgang til og mangfold av studentforeninger.

 • Utstyrsstipend. Flere må betale for materiale ifbm. skoleoppgaver og eksamener.

 • Tverrfaglig samarbeid.

Ole Marius Svendsen

Ole Marius Svendsen

Studie: Master i energi og miljø i bygg

Studiested:Pilestredet

 • Faglig mentor-ordninger.
 • Eksamens- & studietilrettelegging til ingeniørstudenter som faller fra.
 • Gode rutiner på gjennomgang av studieprogramporteføljen.

 

Joakim Mjelde Winum

Joakim Mjele Winum

Studie: Produktdesign

Studiested: Kjeller

 • Pedagogisk kompetanse hos forelesere
 • bedre informasjonsflyt og
 • mer tverrfaglig arbeid