Droppe til innhold

Högskolan i Jönköping

Bachelorstudenter på bioingeniørfag, ortopediingeniørfag og sykepleie Kjeller kan søke om å dra på utveksling hit.

Hjemmeside

Högskolan i Jönköping

Beliggenhet

Jönköping, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk/engelsk

Antall studenter

10.000

Hvor mye koster det?

  • Bioingeniør: Nordplus stipend
  • Ortopediingeniør: Erasmus+ stipend
  • Sykepleie: Nordplus stipend

Hvor mye du får i stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal. Du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

15 lokale credits tilsvarer 30 ECTS studiepoeng

Semestre

  • Bioingeniør: mars-juni i 6. semester
  • Ortopediingeniør: 5. semester
  • Sykepleie Kjeller: kan reise i teori og praksis hele 4. semester, eller i praksis to mnd. 5. semester eller tre mnd. 6. semester. 

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

  • Bioingeniør: kortere praksis eller bacheloroppgave
  • Ortopedi: bacheloroppgave
  • Sykepleie Kjeller: praksis og evt. teoretiske emner

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav