Droppe til innhold

Praksis- og studieopphold ved Hogeschool van Arnhem and Nijmegen

HAN – Hogeschool van Arnhem an Nijmegen har et eget institutt med Sports and Exercise studies og det er de som er vertskap for denne praksisperioden.

Faglig samarbeid med ansatte på kroppsøvingsseksjonen ved HIOA er bakgrunnen for at vi har fått til mulighetene for studenter å ha praksis i kroppsøving. Her vil du bo og være i praksis i Nijmegen, en livlig og hyggelig studentby sør i Nederland, ca to timer togtur fra Amsterdam. I tillegg til HAN finnes det et stort universitet i byen.

Ettersom instituttet har mye sportsrelaterte studier kan de by på gode idrettsfasiliteter på campus. Det er også mange studentsportsklubber å delta i. Nederland har for øvrig en utpreget kafékultur, og andre utvekslingsstudenter melder at det er lett å komme i kontakt med lokale studenter.

Hvem kan reise hit?

For vårsemesteret 2018 er denne avtalen om praksis- og studieopphold forbeholdt studenter på grunnskolelærerutdanningen 5-10 som har kroppsøving som fag i 3. studiår.

Om praksisskolen

Skolene som HAN har plukket ut underviser på både nederlandsk og engelsk. Man må være forberedt på at det også kan være undervisning hvor studentene ikke er vant til å snakke engelsk hele tiden, imidlertid er det planlagt at hver HIOAstudent pares opp med en nederlandsk student som har praksis i samme periode.

Strukturen vil være noe annerledes enn de øvrige praksisstedene i utlandet. Praksis vil være 2 dager i uken, og man jobber i team med en andreårsstudent i faglærerutdanning i kroppsøving ved HAN.

Totalt vil du ha 20 + dager i praksis.  

Losji

Internasjonalt kontor ved HAN kan bidra å finne studentbolig. De har tilgang på ulike type boliger som ligger i sykkelavstand fra campus og sentrum. Normalt må man som utvekslingsstudent betale for 5 måneders leie. Internasjonalt kontor ved HAN går inn for å finne et eget sted for kun 3 måneder slik at tomgangsleie ikke belastes HIOAstudenten, det vil da bli et sted adskilt fra de ordinære studentboligene.  

Kostnader og finansiering

Boligprisene er på rundt 400 euro pr måned. Ved utvekslingsopphold ved HAN kan du få Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend for et tre måneders opphold varierer noe pga valutakurs og finregning på dager, du kan forvente 2700-3000 NOK pr måned.

Les mer om finansiering.

Annet

Du får opptak som ordinær utvekslingsstudent og har den samme tilgang til lesesaler, aktivitetstilbud og arbeidsrom som alle andre studenter.