Droppe til innhold

Hjelp til timeplaner

Slik finner du den nye timeplanen din.

Hvor finner jeg timeplanen?

Personlig timeplan

Du må semesterregistrere deg for å se din personlige timeplan. Etter registrering får du din timeplan når du logger deg inn på student.hioa.no. Den personlige timeplanen viser fellesundervisning på alle emnene du er oppmeldt i, og gruppeundervisning på de gruppene du er meldt til.

Merk at gruppefordeling kan skje tett opp mot studiestart for noen studieprogram og emner.

NB! Undervisning som foregår utenfor OsloMets lokaler (praksis, ekskursjoner, feltarbeid og lignende) vises ikke alltid i timeplanen. Utfyllende informasjon om undervisning finner du i Canvas.

Nåværende student

Før du har semesterregistrert deg kan du søke opp ditt studium på forsiden av Min side. Der kan du se på semesteroversikten, velge programplan, velge ditt studieår og se en foreløpig timeplan for hvert enkelt emne. 

Brukerveiledning foreløpig timeplan før semesterregistrering

 • Gå til student.hioa.no
 • Søk på navnet til studieprogrammet ditt og velg riktig program. (Timeplanen på denne siden viser kun timeplan for 1. studieår. )
 • Klikk på lenken til "programplan".
 • Gå til innhold og oppbygning
 • Velg riktig studieår og emne i lista.
 • Klikk på timeplan-lenken i boksen til høyre for å se timeplanen for emnet.
 • Dersom du har flere emner samme semester må du sjekk for hvert enkelt emne.

Velg HD-kvalitet i innstillinger (tannhjul)  i videoen under for best lesbarhet. 

 

Timeplanen er sortert på fellesundervisning og gruppeundervisning.

Du skal vanligvis kun følge en gruppe per emne og du får beskjed om hvilken gruppe du skal følge etter at du har semesterregistrert deg. Merk at gruppefordeling kan skje tett opp mot studiestart for noen studieprogram og emner.

Ny student eller søker?

Når du ennå ikke har blitt student kan du søke opp studiet fra forsiden av student.hioa.no. Da vil du se en foreløpig timeplan som viser de vanligste emene studenter på ditt studieprogram skal ta. 

Brukerveiledning

 • Gå til student.hioa.no
 • Søk på navnet til studieprogrammet ditt og velg riktig program
 • Timelanen for programmet ligger på toppen av siden. 

Timeplanen er sortert på fellesundervisning og gruppeundervisning. Du skal vanligvis kun følge en gruppe per emne og du får beskjed om hvilken gruppe du skal følge etter at du har semesterregistrert deg. Merk at gruppefordeling kan skje tett opp mot studiestart for noen studieprogram og emner.

Når kommer timeplanen for neste semester?

 • Rundt 20. november for vårsemesteret.
 • Rundt 10. juni for høstsemesteret. Juni 2018 vil en del timeplaner ikke være klare før 29. juni på grunn av overgang til nytt system.

Kontakt oss

Ta kontakt hvis du trenger hjelp med timeplanen.