StudentinformasjonHalvårsstudium i kunst og design

Studiested:
Pilestredet
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Faglig fordypning

Emnekode:
KDM1200
Studiepoeng:
30 stp.
Pensumliste Emneplan
Systemet kan ikke hente lenke til programplanen for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.