StudentinformasjonHalvårsstudium i kunst og design

Studiested:
Pilestredet
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Det er ikke alle timeplanene for høsten som er ferdig utarbeidet og det kan derfor kan forekomme endringer de kommende dagene, timeplanene er forventet å være ferdige til 15.juni

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Finner du ikke din pensumliste? Den vil være klar innen studiestart – følg med!

Idéutvikling og grunnleggende fagforståelse

Emnekode:
KDM1100
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Idéutvikling og grunnleggende teknikker

Emnekode:
KDK1100
Studiepoeng:
30.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan