Droppe til innhold

StudentinformasjonGrunnskolelærerutdanning 5-10. trinn (femårig masterutdanning)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
300
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heiltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1

Studiepoeng:
15
Fagplan

Matematikk, emne 1 og 2

Studiepoeng:
15
Fagplan

Norsk, emne 1

Studiepoeng:
15
Fagplan

Engelsk, emne 1 og 2

Studiepoeng:
15+15
Fagplan
Systemet kan ikke hente lenke til programplanen for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Ta kontakt