Droppe til innhold

Fritak i Masterstudium i psykisk helsearbeid med bakgrunn i avlagt videreutdanning i psykisk helsearbeid fra HiOA, studiested Pilestredet og studiested Kjeller

Studenter som har studieplass ved Masterstudium i psykisk helsearbeid, og som har gjennomført videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Pilestredet og studiested Kjeller, vil, få innvilget fritak for emner i masterstudiet på følgende måte:

Fritak fra Pilestredet

Kull fra og med 2011 fra Pilestredet får fritak for følgende emner i masterstudiet (60 studiepoeng):

  • MAPSD4000 Psykisk helse og psykisk lidelse. Teori og empiri, 20 stp
  • MAPSD4100 Teorier om profesjonelle relasjoner. Trening i relasjonelle ferdigheter, 20 stp
  • MAPSD4200 Organisering og koordinering av psykisk helsearbeid, 10 stp
  • MAPSD5200 Menneske i krise og forebygging av selvmord, 10stp (valgemne)

Fra kull 2007 til og med kull 2010 i Pilestredet får fritak for følgende emner i masterstudiet (30 studiepoeng):

  • MAPSD4000 Psykisk helse og psykisk lidelse. Teori og empiri, 20 stp
  • MAPSD5200 Menneske i krise og forebygging av selvmord, 10stp (valgemne)

Kull før 2007: Ingen fritak.

Fritak fra Kjeller

Fra og med kull 2013 fra Kjeller får fritak for følgende emner i masterstudiet (60 studiepoeng):

  • MAPSD4000 Psykisk helse og psykisk lidelse. Teori og empiri, 20 stp
  • MAPSD4100 Teorier om profesjonelle relasjoner. Trening i relasjonelle ferdigheter, 20 stp
  • MAPSD4200 Organisering og koordinering av psykisk helsearbeid, 10 stp
  • Et valgfritt emne, 10stp

For kull før 2013 på Kjeller kan det ikke gis forhåndsinformasjon om fritak før søknaden er behandlet.

Fritakssøknader fra andre utdanningsinstitusjoner

Studenter som har videreutdanning fra andre utdanningsinstitusjoner, kan det ikke gis forhåndsinformasjon om fritak før søknaden er behandlet.

Søknad om fritak

Søknad om fritak kan sendes når studenten har fått studieplass ved masterstudiet. Informasjon om fritak m/ søknadsskjema

Gjennomføringsplan for studenter med fritak (60 stp) fra og med kull 2011, Pilestredet og kull 2013, Kjeller:

Sem.

Emne

1. høst

MAPSD4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 10 stp

Evt. et valgfritt emne, 10 stp

 

2. vår

MAPSD4300 Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid, 10 stp

Evt. et valgfritt emne, 10 stp

Forberedende masteroppgaveseminar

3. høst

Masteroppgaveseminar

MAPSD5900 Masteroppgave, 30 stp

 

4. vår

Masteroppgaveseminar

 

Gjennomføringsplan for studenter med fritak (60 stp) fra og med kull 2015, fra og med høst 2016, Pilestredet:

Sem.

Emne

1. høst

Ett valgemne, 10 stp

2. vår

MAPSD4300 Forskningsmetoder i psykisk helsearbeid, 10 stp

Ett valgemne, 10 stp

Forberedende masteroppgaveseminarer

3. høst

4. vår

Masteroppgaveseminar

MAPSD5900 Masteroppgave, 30 stp

 

 

Det tas forbehold om ev. endringer.