Droppe til innhold

Forsterkningsvalg ved barnehagelærerutdanningen

For heltid studieåret 2017/2018
 • informasjon

  Forsterkningsvalget for våren 2018 er nå avsluttet. 

 • event

  Informasjon om forsterkningsvalg for våren 2019 kommer på denne siden

Våren 2018 tilbyr instituttet tre forsterkninger ved barnehagelærerutdanning heltid:

 

 • Forsterkning i kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (emnekode BLH2300)
 • Forsterkning i kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet (emnekode BLH2400)
 • Forsterkning i kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse (emnekode BLH2500)

 

Forsterkningsvalget foregår i Studentweb.  Studentweb åpner for semesterregistrering omkring 11. desember. Fra den datoen kan du velge forsterkning. I StudentWeb kalles dette «søke undervisningsopptak», se veiledning for hvordan du foretar valget. Du kan velge (søke om) kun en av de tre forsterkningene, altså kun ett alternativ. 

 

Dersom det er flere søkere enn plasser benytter vi følgende kriterier for tildeling av plasser: 

 • Først, antall oppnådde studiepoeng i henhold til normal studieprogresjon på barnehagelærerutdanningen
 • Deretter, karaktersnitt
 • Dersom det fremdeles er likt, loddtrekning

Dersom du ikke søker innen fristen vil du bli plassert på den forsterkningen det er ledige plasser. 

Ta kontakt