Droppe til innhold

Fordypningsvalg BLU heltid

Fordypningsvalg for BLU heltid (kull 2016) for høsten 2018
 • fronter

  Resultat av fordypningsvalg er nå klart og publisert på Fronter. 

 • regel

  Studenter som ikke har søkt må sende epost til infosenter-lui@hioa.no 

 • informasjon

  Det er ikke mulig å bytte fordypning. 

Dere kan velge mellom følgende emner høsten 2018:     

 1. Barn med særlige behov

 2.  Pedagogisk arbeid med barn under 3 år

 3. Oppvekst og bærekraft 

 4. Dramatisk lek og læring   

 5.  Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen 

 6.  Utefag og ledelse

Søknadsskjema

  Engelskspråklige emner       

 1. Childhood in a Nordic Perspective – Play, movement and outdoor education

 2. Myth, fairytales and legends

 3. Children and Young People, Aesthetics and Special Needs 

Søknadsskjema 

Emneplaner publiseres i løpet av våren 2018.  Vi henviser til emneplanene for kull 2015, med forbehold om endringer. Det er to helt nye fordypninger, det foreligger ikke emneplan for disse fra i fjor.                

 

Dersom det er flere søkere enn plasser benytter vi følgende kriterier for tildeling av plasser:   

 • Først, antall oppnådde studiepoeng i henhold til normal studieprogresjon på barnehagelærerutdanningen

 • Deretter, karaktersnitt

 • Dersom det fremdeles er likt, loddtrekning                   

 

Dere kan sette opp inntil fire alternativer på søknaden, i prioritert rekkefølge.  De som ikke søker innen fristen vil bli plassert der det er ledig plass. Etter at fristen har gått ut er det ikke mulig å endre søknaden/bytte fordypning. Dette gjelder også hvis man får plass på en fordypning man ikke ønsket plass på.  

Det kan være vi tar kontakt med noen av dere i løpet av  prosessen, og det er derfor viktig at du sjekker epost daglig .