Droppe til innhold

Praksis 2. studieår (BIBPRAK2)

Praksisperioden i andre studieår inngår som en del av emnet Undersøkelsesmetoder i teori og praksis, og vurderes med en feltrapport (eksamen). Praksisperioden i 2018 er fra 30. april til 1. juni.

For å kunne gå ut i praksis må du ha avlagt 90 studiepoeng i bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Andreårsstudenter må sende CV til praksisstedet de skal til før de kommer.

Mer informasjon om praksis finner du her.

Emneplan for BIBPRAK2 Undersøkelsesmetoder i teori og praksis

Om BIBPRAK2 på fagsidene

Fristen for å søke praksisplass for inneværende semester er 25. januar 2018.

Her søker du om praksisplass

Kontakt oss

Har du spørsmål om praksisplass?