Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Engelsk 2 (1-7)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Det er for tiden problemer med visning av timeplanen. Vi jobber med saken.

Semesteroversikt

Engelsk 2, 1.-7. trinn, 4. studieår (vår)

Fagplan

Studiestart vår 2018 - Engelsk 2 for 1.-7. trinn

Velkommen til HiOA! Her vil du finne informasjon om studiestart for Engelsk 2 for 1.-7. trinn.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 9.januar, 2018

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Tid: 9.januar, 2018, kl.14:30-17:15
Sted: Pilestredet 40, rom T225
Veibeskrivelse til Pilestredet

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed per e-post. E-posten sender du til infosenter-lui@hioa.no,  og den skal inneholde fullt navn og studium, i tillegg til tidspunkt for når du kan møte

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kjøper Munden, J. (2014). Engelsk på mellomtrinnet. Oslo: Gyldendal. og Flognfeldt, Mona E. & Lund, Ragnhild E. (2016). English for Teachers and Learners. Oslo: Cappelen Damm før studiestart, og hvis du er har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig kan du lesse litt i Engelsk på mellomtrinnet (f.ek. kap. 1-3) og litt fra Part 2 av English for Teachers and Learners (f.ek. kap. 1-3). Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart av kurset.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss