Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30
Term:
Fall 2018
Scope:
Deltid

Schedule

Not all schedules are completed and changes may occur during the coming days. The schedules are expected to be finalised by June 29th.

Common teaching

Group teaching

Semester overview

Can't find your curriculum? It will be ready before the semester begins. Stay tuned!

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Subject code:
PEVC6000
Credits:
30.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Velkommen som student på veilderutdanning for praksislærere i barnehage ved OsloMet! Videreutdanningen inngår i "Kompetanse for framtidens barnehage" som er Utdanningsdirektoratets strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren fra 2014-2020. Studiet er forbeholdt studenter som er tatt opp både gjennom Utdanningsdirektoratets vikar- og stipendordning og på studiet ved OsloMet.

Samlingsdager høsten 2018

29.08.18 Oppstarts- og introduksjonsdag

10.09.18
11.09.18

11.10.18
12.10.18

03.12.18
04.12.18

Se timeplan for tidspunkt og rom.

Kontakt oss