Skip to Content

Student informationVidereutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon

Location:
Credits:
Term:
Fall 2018
Scope:

Schedule

There are currently problems with the schedule. We are looking into it.

Semester overview

Palliasjon – medisinske og samfunnsvitenskapelige temaer

Subject code:
BPAL6100
Credits:
10 stp.
Curriculum Subject plan
Program plan

Studiestart vår 2018 - Videreutdanning barnepalliasjon

Velkommen som ny student!

Velkommen til HiOA og videreutdanning for sykepleiere i barnepalliasjon! Her kommer nyttig informasjon om studiet ditt.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb.

Hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen, er det viktig at du gir beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig slik at vi kan gi tilbud til søkerne som står på ventelisten. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Tid: 17. januar 2018 kl. 11.30

Sted: Pilestredet 32, 4 etg. rom NO40_006 og 007. 

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsettelse senest dagen før oppstart slik at du ikke mister studieplassen din. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklisten for nye studenter. Der finner du også nyttig informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer.

Samlingsdatoer studieåret 2018

Uke 3  (17.-19. januar)
Uke 15 (11.-13. april)
Uke 23 (6.-8. juni)
Uke 33 (15.-17. august)
Uke 42 (17.-19. oktober)
Uke 48 (28.-30. november) Ukesamling og konferanse

I tillegg kommer det observasjonspraksis av 2-3 dagers varighet. Denne skal studenten avtale selv og står da fritt til avtale dager, men den må være gjennomført før samlingen i juni.

Samlingene varer fra 11.30 onsdager frem til 15.30 fredag ettermiddag.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Program- og emneplanene publiseres senere. Lenker til disse vil du finne i semesteroversikten øverst på denne siden.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. Ved faglig spørsmål, kan du kontakte studieleder Kjersti Sortland.

Kontakt