Skip to Content

Student informationVidereutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming

Location:
Kjeller, Skedsmo
Credits:
30
Term:
Fall 2018
Scope:
Deltid

Schedule

Time schedule

This time schedule shows planned teaching topics you are subscribed to. Detailed educational information and any possible changes can be found in Fronter. Practical lessons does not appear in the schedule.

The autumn semester schedule will be available before June 13th.

Semester overview

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Credits:
30
Programplan Pensumliste
The system can not currently retrieve a link to a program plan for this program.

Studiestart høst 2018 - Videreutdanning i psykisk lidelse og funksjonshemning

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. Tid og sted for oppmøte kommer i midten av juni.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Samlingsdatoer

Studieåret 2018/19, samlingene foregår i Sandvika.

  • Samling 1: 19.- 21. september 2018
  • Samling 2: 24. - 26. oktober
  • Samling 3: 14. - 16. november
  • Samling 4: 13. - 15. februar 2019
  • Samling 5: 13. - 15. mars
  • Samling 6: 24. - 26. april
  • Samling 7: 22. - 24. mai

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden. Hvis du vil begynne å forberede deg til studiet, anbefaler vi at du kjøper (gjelder kull 2017, oppdateres for kull 2018 i midten av juni):

  • Eknes, J., J.A. Bakken, T.L. & Mæhle, I. (Red.). (2008). Utredning og diagnostisering: Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforl. [306 sider].

Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved studiestart.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

studieinfokontakt-portlet is temporarily unavailable.