Skip to Content

Student informationVidereutdanning helsesøster

Location:
Kjeller, Skedsmo
Credits:
60
Term:
Fall 2018
Scope:
Heltid

Schedule

Time schedule

This time schedule shows planned teaching topics you are subscribed to. Detailed educational information and any possible changes can be found in Fronter. Practical lessons does not appear in the schedule.

The autumn semester schedule will be available before June 13th.

Semester overview

Familiens helse – skolebarn og ungdom (6-20 år)

Subject code:
HEL6320
Credits:
10 stp.
Curriculum Subject plan

Kliniske studier

Subject code:
HELPRA1
Credits:
15 stp.
Curriculum Subject plan

Folkehelsevitenskap og folkehelsearbeid på individ- og gruppenivå

Subject code:
HEL6120
Credits:
10 stp.
Curriculum Subject plan

Fordypning i helsesøsterfaget

Subject code:
HEL6910
Credits:
5 stp.
Curriculum Subject plan
Program plan

Studiestart vår 2018 - Helsesøsterutdanning

Velkommen som ny student!

Velkommen til HiOA og videreutdanning Helsesøster! Her kommer nyttig informasjon om studiet ditt.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb.

Hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen, er det viktig at du gir beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig slik at vi kan gi tilbud til søkerne som står på ventelisten. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Tid: Mandag 8. januar 2018, kl. 09.30

Sted: Kunnskapsveien 55 på Kjeller, rom KE-120.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsettelse senest dagen før oppstart slik at du ikke mister studieplassen din. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Les sjekklisten for nye studenter. Der finner du også nyttig informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer.

Timeplan

Undervisningen ved helsesøsterstudiet som har oppstart våren 2018 vil foregå ved studiested Kjeller og ved studiested Pilestredet. 

Detaljert timeplan med oversikt over sted for undervisning vil foreligge 1. desember 2017 og vil være tilgjengelig her på student.hioa.no, under «timeplan» lenger oppe på siden.

Oppdatert informasjon om tid og sted for eksamen publiseres i Studentweb.

Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i Fronter, en læringsportal som du vil få tilgang til ved studiestart.

Foreløpig årsplan:

Semesterstart mandag 8. januar

sommerferie fra og med mandag 18. juni

Semesterstart høsten mandag 13. august

Semesteravslutning torsdag 13. desember

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Program- og emneplanene publisere i løpet av november. Lenker til disse vil du finne i semesteroversikten øverst på denne siden.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Praksis

Ca 10 uker av studiet er i praksis. Utdanningen har primært avtaler om praksisplasser ved helsestasjoner i fem fylker på Østlandet: Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold.

Det varierer hvor mange praksisplasser vi har i hvert fylke fra år til år og det forutsettes fleksibilitet fra studentene når det gjelder tildeling av praksisplasser. Praksisplass på hjemstedet kan ikke påregnes og det er heller ikke anledning til å skaffe praksisplasser selv uten i helt spesielle tilfeller (må godkjennes av høgskolen).

Praksisperioder studieåret 2018

Ukene 15-18 og 37-42

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. Ved faglig spørsmål, kan du kontakte studieleder Tine S. Eri

https://student.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/ofte-stilte-sporsmal-ved-studiestart1

 

Kontakt oss