Skip to Content

Studentparlamentsvalg kandidater HF

Stem på inntil 8 representanter fra fakultet for helsefag. Se presentasjon av kandidatene og stem elektronisk.

Ivo Aigars

Ivo Aigars

Studie: Fysioterapi

Studiested: Pilestredet

 • Utveksling,
 • sosialt miljø/fritid og
 • mental helse.

 

Adrian Basing

Adrian Basing

Studie: Vernepleie

Studiested: Kjeller

 • Studentplasser i praksis, burde være lovfestet slik at det er lettere å få relevant praksis.
 • Finansiering av studiemateriell.
 • Bedre digitalt verktøy enn fronter

 

Yohana Tesfay Beraki

Yohana Tesfay Beraki

Studie: Sykepleie

 • Trengs sosiale- eller faglige arrangementer for studenter.
 • Mer sjanser for arbeidskrav.

 

Bjørn Harald Garborg

Bjørn Harald Garborg

Studie: Sykepleie

Studiested: Pilestredet

 • Jobbe for et bedre læringsmiljø og et mer spennende campus.
 • Jobbe for å inkludere stemmene fra ALLE studenter, også dem på Kjeller og Sandvika.
 • Jobbe for at studentenes rettigheter bedres, spesielt når det kommer til praksis og eksamener.

Fredrik Hirre

Fredrik HirreStudie: Vernepleie

Studiested:Kjeller

 • Velferd for studenter
 • Psykisk helse
 • Et grønnere HiOA
   

Vegard Henden 

Studie: Sykepleie

Tre saker som jeg har lyst å kjempe for i Studentparlamentet er:

 • Studenters rettigheter i praksis
 • Inneklima på skolebyggene 
 • Studiemiljø, her inkluderes også studenters psykiske helse
   

Vilde Henningsgård

Vilde Henningsgård

Studie: Master i samfunnsernæring

Studiested: Kjeller

Jeg har ikke 3 konkrete saker, men et breddeengasjement som gjør at jeg representerer mange studenter. Viktige saker er at alt for mange studenter føler seg ensomme, og det er ofte dårlig informasjonsflyt mellom høgskolen og studentene.

 

Ellen Kittilsen

Ellen Kittilsen

Studie: Fysioterapi Mensendieck

Studiested: Pilestredet

 • Lovfestet rett til studentombud, for å sikre at alle studenter har like muligheter

 • Psykisk læringsmiljø - kommunene bidrar til å styrke lavterskeltilbud. styrke samskipnadene

 • Studentstøtten opp på 1.5G, slik at studentene kan slippe å jobbe

Alexander Koch

Alexander Koch

Studie: Bioingeniør

Studiested Pilestredet

 • Digitalisering: Ta bruk av nye læringsmuligheter.
 • Internasjonalisering: Bruke internasjonale kontakter for å øke undervisningskvaliteten og danne gode connections.
 • Studentinvolvering: La studentene være med på å forme studiehverdagen.

Anna Matilda Kirsebom Lanto

Anna Matilde

Studie: Sykepleie bachelor, heltid

Studiested: Pilestredet

 • Standardiserte timeplaner i alle fag
 •  Flere og bedre leseplasser
 • Billigere kantiner på campus

 

Marius Wilhelmsen Lone

Studie: Bioingeniør

Studiested Pilestredet

 • Praksis: interessert i at praksis skal være en nyttig og hyggelig opplevelse for alle.

 • utveksling: utvide og forbedre tilbudet

 • Fadderordning, bli litt kjent med resten av fakultet også, istedet for bare klassen. Senere forelesninger i fadderuka.

 

Susann Myrold

Susanne Myrold

Studie: Sykepleie

Studiested: Kjeller

 • Godt og inkluderende miljø
 • gode praksisplasser,
 • tydligere informasjon rundt timeplaner o.l.

Remi-Andrè Nielsen

Remi-Andrè Nielsen

Studie: Sykepleie

Studiested: Kjeller

 • HiOA bør fortsette med Y-veien på sykepleien, vernepleien og barnehagelærere for de som har real yrkeskompetanse

 • Studenter skal få flere læringsmuligheter, så det oppnås mer mestring

 • Alle studiene på HiOA skal behandles med respekt og likeverd

 

Tomas Edvardsen Nenningsland

Studie: Videreutdanning i intensivsykepleie

Studiested: Pilestredet

 • Lengre åpningstider i kantina i P32
 •  Bedre muligheter for å gi tilbakemeldinger på forelesninger
 •  Flere studiedager på videreutdanningene innen sykepleie.
   

Jeanett Paulsen

Studie: Sykepleie

Studiested: Pilestredet

Har vært delaktig i studentpolitikken siden 2015. Saker jeg ønsker å jobbe videre med er:

 • bedre samarbeid mellom studentorganene og HiOA,
 • økt student involvering og
 • studentenes fysiske og psykiske læremiljø.

 

Erica Leonardo Pineda

Erica Leonardo Pineda

Studie: Sykepleie

Studiested: Kjeller

 • Jeg ønsker at studenter skal ha en god læringsforhold med andre.
 • At man skal trives med studiene og
 • får tilretteleggelser.
   

Camilla Hollerud Steinhovden 

Studie: Sykepleie

Min generelle kampsak er at jeg ønsker gjerne å kunne delta på forbedre studiehverdagen ytterligere til nåværende og kommende studenter.

 • Min generelle kampsak er å kunne bidra med å forbedre studiehverdagen ytterligere til studenter. Særlig er jeg opptatt av nettverksbygging for å bedre studiehverdag og grunnet viktigheten av nettverk etter endt utdanning. Videre er jeg opptatt av å optimalisere praksisperioder og forskning.

Elisabeth Tretten

Elisabeth Tretten

Studie: Vernepleier

Studiested: Kjeller

 • Læringsmiljø,
 • bedre forelesere og
 • raskere svar på eksamen.

 

Guri E. Tyse

Studie: Vernepleier

Studiested:Kjeller

 • Jeg vil være opptatt av miljøet blant elevene for å skape trivsel og motivasjon

 • Det er viktig at man får den kunnskapen man trenger i faget sitt, og at undervisningen er god

 • Mulighetene for et bedre tilbud når det kommer til priser på mat o.l.