Skip to Content

Utvekslingsstudier i 7. og/eller 8. semester

I siste studieåret på fireårig grunnskolelærerutdanning kan du være utvekslingsstudent ved annet universitet eller høgskole som fakultet/høgskolen har en utvekslingsavtale med.

Du kan være borte i 7 og/eller 8 semester og tar eksamen på det utenlandske universitetet. Eksamensresultatene innpasses som enten 30 eller 60 studiepoeng.

Du søker til HiOA innen 15. februar eller 15. september om å reise ut på søknadsskjema for alle HiOA-studenter.

Hva kan jeg studere?

Det du studerer må kunne innpasses i grunnskolelærerutdanningen. 
Det er litt forskjellig hva de ulike universitetene i utlandet tilbyr.

Se mer under Hvor kan jeg reise, og les om de ulike studiestedenes tilbud.

 

Fremmedspråk  - ferdig godkjent

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning har tre forhåndsgodkjente opplegg som gir deg mulighet til å ta tysk, spansk eller fransk som fremmedspråk i utlandet.

Andre fag

For alle andre fag enn fremmedspråk er det slik at sammensettingen av kurs/studietilbud blir utviklet som en del av prosessen med å søke til det utenlandske studiestedet.

Hva er viktig å vite når jeg planlegger?

 • Hvis du ønsker å reise ut i kun et semester i 4. året, må det andre semesteret ved HiOA ditt være et avsluttet studietilbud på 30 studiepoeng over et enkelt semester. Du bør altså velge semesteravsluttede tilbud i både høst- og vårsemesteret.
 • På GLU 5-10 er det mulig å ta siste del av en årsenhet i utlandet. Dette gjelder: Årsenhet i Engelsk, Årsenhet i Samfunnsfag, Årsenhet i Naturfag og  Årsenhet i Kroppsøving.
 • Alle må ha minimum 10 dagers praksis knyttet til undervisningsfaget du har i 4. studieår. Instituttet legger til rette for at praksisukene kan gjennomføres på HiOAs praksisskoler i Oslo og Akershus-regionen når det ikke er mulig å få det til i utlandet. For de som har tenkt å reise ut et helt år, vil plassering av praksisperioden avhenge av når semestrene slutter i utlandet.
 • Du blir innkalt til veiledning for faglig godkjenning etter søknadsfristen, men det lønner seg å ha sjekket ut mulighetene i god tid før du søker.  Til veiledningen skal du selv komme med forslag om kurs/moduler du ønsker å ta.
  • Sett deg inn i hva partneruniversitetene våre tilbyr før du bestemmer deg.
  • På de fleste studiesteder finner du ikke ferdige pakker på 30 studiepoeng, og du må velge flere mindre kurs for å studere tilsvarende 30 studiepoeng ved HiOA. Ved valg av flere mindre kurs, må kursene kunne sees i sammenheng for å godkjennes som tilsvarende 30- eller 60studiepoengsenheter
  • På listen over studiesteder finner du grunnleggende fakta om det enkelte universitet/høgskole.
  • Bruk studieplanen ved HIOA i det faget du er interessert i for å ha en idé om relevant innhold.

Hvor kan jeg reise?

Fakultetet har en rekke egne avtaler, spesielt innen Erasmusprogrammet, som gjelder for grunnskolelærerutdanningen. I tillegg kan du som HiOA-student også benytte en av HiOAs Institusjonsavtaler.

På oversikten over avtaler kan du klikke deg inn på korte presentasjoner av alle avtaler.

Se oversikt over avtaler på fakultetet