Skip to Content

Utveksling - yrkesfaglærerutdanning og PPU deltid for yrkesfag

 • behandlingstid

  Frist for å søke utveksling vår: 15. september.

  Frist for å søke utveksling høst: 15. februar.

 • behandlingstid

  Informasjonsmøter:

  PPUY-I, 2. semester: 2. februar kl. 9.00
   

   

Som student ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut! Les flere gode argumenter for å ta deler av utdanningen i utlandet her.

Når kan jeg studere i utlandet?

YFL teknologiske fag (bygg- og anlegg, elektrofag, teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel

 • 3., 4. eller 5. semester. Minimum varighet på opphold er tre måneder. De obligatoriske oppgavene i studiet må gjennomføres eller erstattes med tilsvarende oppgaver, veiledning kan foregå via internett og universitetets e-læringsverktøy. Studenter som tar deler av sitt studieprogram ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet må få dette forhåndsgodkjent og tatt inn i en individuell utdanningsplan.


YFL Design og håndverk

 • 3. eller 4. semester, minimum varighet på opphold er tre måneder. Oppholdet kan tilrettelegges slik at man tar en kombinasjon av emner, praksis og jobber med arbeidskrav.


YFL Helse- og oppvekstfag

 • 3. semester, minimum varighet på opphold er tre måneder. Oppholdet kan tilrettelegges slik at man tar en kombinasjon av emner, praksis og jobber med arbeidskrav.


YFL Restaurant- og matfag

 • 5. semester: studieopphold på min. tre måneder ved DIT i Dublin, Irland, eller
 • 6. semester: seks ukers praksis i Uganda. Praksisopphold i Uganda forutsetter bestått Feltforberedende kurs som tilbys av OsloMet for alle utvekslingsstudenter som skal ta praksis i et land i sør.


PPU deltid for yrkesfag

 • 3. semester: tredje praksisperiode kan gjennomføres i Kampala, Uganda. Praksis kan kombineres med å jobbe med arbeidskrav. Minimum varighet på opphold er 3 måneder. Praksisopphold i Uganda forutsetter bestått Feltforberedende kurs som tilbys av OsloMet for alle utvekslingsstudenter som skal ta praksis i et land i sør i tillegg til de andre generelle kravene satt av OsloMet, se krav for å søke og språkkrav.

 

Hva koster det?

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold på. Hva slags støtte du kan få, avhenger av hvor du skal reise. Det finnes ulike stipendordninger, blant annet Erasmus+ og Nordplus. Du kan også søke lån og få stipend hos Lånekassen.
Les mer om finansiering

Hvor kan jeg reise?

Europa

Reiser du til et studiested i Europa kan du benytte deg av Erasmusprogrammet som gir tilleggsstipend. Du betaler ikke skolepenger. I Europa opereres som regel med ECTS credits som er det samme som studiepoeng. I Storbritannia benyttes et annet system, 60 credits utgjør 30 studiepoeng. Det er begrenset antall studieplasser på de ulike studiestedene.

Studiesteder vi anbefaler i Europa:

Afrika

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

Felles e-postadresse for utveksling

E-mail :

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

E-mail :
Url :
Kjersti Winger

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GLU)

E-mail :
Url :
Cathrine Døscher

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

E-mail :
Url :
Nina Ingeborg Aunet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

E-mail :
Url :
Line Klæth