Skip to Content

Utveksling - Bachelor i radiografi

Som student ved Bachelorutdanningen i Radiografi har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3.studieår, praksisperioden.  Oppholdet må være på minimum 3 måneder, og studiene må være en del av de utenlandske lærestedene vi har inngått samarbeidsavtale med. Det er også mulig å finne fag/emner ved samarbeidsinstitusjoner og søke om å få disse godkjent som del av utdanningen. 

Vi har åpnet for mulighet for utveksling i bacheloroppgaven. Dette må avklares individuelt, og derfor bes du ta kontakt med Safora Johansen som er emneansvarlig for bacheloroppgaven, gjerne i vårsemesteret 2. året, for å ha tid til å avklare tema og aktuelt sted i utlandet. 

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner HV har avtale med innenfor radiografutdanningen:

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator for utveksling i praksis Vanja Hårsaker,  utveksling i forbindelse med bacheloroppgave Safora Johansen

Administrativ internasjonal koordinator: Hanne Liv Østtveit-Moe, epost: international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs