Skip to Content

Utveksling - Bachelor i radiografi

Som student ved Bachelorutdanningen i Radiografi har du muligheten for å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Du kan reise ut i 3.studieår, praksisperiode eller i bacheloroppgaven. Oppholdet må være på minimum 12 uker, og studiene må være en del av de utenlandske lærestedene HF har inngått samarbeidsavtale med. Det er også mulig å finne fag/emner ved samarbeidsinstitusjoner og søke om å få disse godkjent som del av utdanningen. 

Hvor kan jeg reise?

Her finner du oversikt over de institusjoner HF har avtale med innenfor Radiografutdanningen.

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator Vanja Hårsaker

Administrativ internasjonal koordinator: international-hv@oslomet.no

Praksis i land i Sør

Feltforberedende kurs