Skip to Content

Utveksling - Læring i komplekse systemer

Som student ved Institutt for atferdsvitenskap har du muligheten til å ta deler av utdanningen din i utlandet hos en av våre samarbeidspartnere. Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

Når det gjelder Masterprogrammet i læring i komplekse systemer, så er utdanningsprogrammets struktur og oppbygning i emner tilrettelagt for studentutveksling fortrinnsvis i 3. semester teoretiske emner og 4. semester masteroppgaven. Du kan få godkjent inntil 60 stp. fra utenlandsk institusjon inn i graden din.

Du som student må selv ta ansvar for å finne emner ved partnerinstitusjonene som tilsvarer de emnene du skulle tatt hjemme, og disse må forhåndsgodkjennes. Utveksling i masteroppgaven skal også avklares ved veileder/studieleder på HiOA i forkant av utveksling. 

Skjema for forhåndsgodkjenning Learning agreement

Hvor kan jeg reise?

Nedenfor finner du en oversikt over de institusjoner Institutt for atferdsvitenskap har en utvekslingsavtale med.

Som student er du selv ansvarlig for å finne emner ved partnerinstitusjon for kan forhåndsgodkjennes. Du kan velge blant avtaler som HiOA har inngått og oversikt over disse finnes her: 

https://student.hioa.no/en/utvekslingsavtaler 

Hvis du ønsker å ta delstudier ved et lærested i utlandet så gjør du følgende:

  • Fyll ut et skjema for forhåndsgodkjenning med de fagene du ønsker å ta og send det til studieleder Ingunn Sandaker og internasjonal koordinator på epost
  • Legg ved emnebeskrivelser, særlig beskrivelse av læringsutbytte og antall studiepoeng/credits, og pensumlister. Du må selv finne denne informasjonen på institusjonens hjemmeside.

Institusjoner

USA

Det er flere ABAI akkrediterte institusjoner i USA som kan være aktuelle. Ta kontakt med studieleder for mer informasjon om disse, og mulighetene for utveksling. 

Instituttet har inngått avtale spesifikt med: 

University of Reno Nevada

 

Relevant informasjon

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig internasjonal koordinator læringspsykologi Ingunn Sandaker

Administrativ internasjonal koordinator international-hf@oslomet.no