Skip to Content

VIA University College

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside

Hjemmesiden til VIA

Beliggenhet

VIAs campus er spredt over flere områder på Jylland. men hovedcampus ligger i Aarhus.  

Antall studenter

18 500

Semesterstruktur

Første semester: august- desember

Andre semester: februar- juni

Undervisningsspråk

Dansk og engelsk.

Hvor mye koster det?

4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester

Hva kan jeg studere?

Barnehagelærerstudenter kan ta emner innen «pædagogutdannelsen» som er Danmarks barnehagelærerutdanning. VIA har også flere populære, internasjonale  30 studiepoengs kurs som er veldig relevante for barnehagelærerstudenter.

Les mer om kursene: "Head - heart - Hands", "Social entrepreneurship - innovation that moves you", "Creative learning and Animation" og Early Childhood Education and preschool teaching in Denmark" på VIAs nettsider under.

Grunnskolelærerstudenter kan ta fag fra «lærerudannelsen»

Emneoversikt for utvekslingsstudenter ved VIAs Fakultetet for utdanning og samfunnsfag.

Annet

VIA University College er Danmarks største profesjonshøgskole og har et bredt utdanningstilbud innen lærerutdanning og pedagogikk.

Avhengig av hvilken campus du skal studere ved, vil det varierer hvor du kan søke studentbolig. Her finner du mer informasjon om mulighet for studentbolig.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav