Skip to Content

Helsinki yliopisto / Helsinki University

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside  

Hjemmesiden til Helsinki yliopisto
Nettside med informasjon for utvekslingsstudenter

Beliggenhet 

Helsinki, Finland

Undervisningsspråk   

Universitetet er tospråklig, svensk og finsk, men de fleste av kursene går på finsk. De har også kurs på engelsk.

Antall studenter 

Ca 35,000

Hvor mye koster det? 

2-4 gratisplasser. Du må betale en avgift på 2-300 euro for studentkort og transportkort.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger utover avgiften nevnt over og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til OsloMet.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre 

Universitetssemesteret består av fire perioder, to perioder med undervisning og to korte perioder mellom disse der studentene har selvstudietid.

Høstsemesteret: slutten av august - desember

Vårsemesteret: januar - mai

Språkkrav 

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere? 

Department of Teacher Education har både lærer- og barnehagelærerutdanning

Studietilbud på engelsk innen barnehagelærerutdanning, faglærer, spesialpedagogikk. Universitetet har også lærerutdanninger som undervises på svensk (barnehage og skole).
Pedagogisk fakultet har utviklet en egen brosjyre som presenterer hele fagporteføljen.

 

Annet 

Finland er spesielt kjent for sin høye kvalitet på lærere og lærerutdanning. Universitetet har en lang historie og går helt tilbake til 1640. Det er det største universitetet i Finland. Universitetet er meget anerkjent og i 2015 ble det rangert på 76. plass i The Times Higher Education World University Ranking.

Universitetet består av 11 fakultetet og 4 campus rundt omkring i Helsinki. Faculty of Educational Sciences ligger på “the city centre campus”. 

Det er ikke egne studenthybler i tilknytning til universitetet, men det finnes en rekke boligtjenester for internasjonale studenter.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav