Skip to Content

UC Leuven-Limburg

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester dersom eksamensperiodene ved UCLL kan tilpasses til studiestart ved HiOA i januar.

Hjemmeside

Hjemmesiden til UCLL

Nettside for internasjonale studenter ved UCLL

Beliggenhet

To campus, ett i Leuven og  ett i Limburg i flamsktalende Belgia

Undervisningsspråk

Engelsk og flamsk

Antall studenter

15 000 studenter

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng  

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: september - januar
Andre semester: februar - juni

UCLLs akademiske kalender

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

UCLL tilbyr engelskspråklige kurs på til sammen 30 ECTS over et semester, både i Leuven og Limburg, se nettsidene. Disse kan innpasses som skolerelevante emner i grunnskolelærerutdanningen, eller eventuelt som fordypning i barnehagelærerutdanningen der eksamen kan tilpasses studiestart i januar

Annet

UCLL er en av de største lærerutdanningene i Flanders (flamsktalende Belgia), og profilerer seg med å sette utvikling av studentens unike kompetanse i fokus. Både Limburg og Leuven ligger en kort togtur unna Brussel, og Leuven er en av de eldste byene i Europa, en studentby med ca 55.000 studenter. Som ellers i Belgia kan du sykle overalt. UCLL tilbyr et begrenset antall studentboliger og kan også bistå med hjelp til alternativ bolig . Les her om praktisk informasjon for innreisende studenter.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav.