Skip to Content

Siauliu Universitetas /Siauliu University

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside  

Hjemmesiden til Siauliu

Informasjon for utvekslingsstudneter ved Siauliu

Beliggenhet

Siauliai, Litauen

Undervisningsspråk 

Engelsk (utvalgte kurs), litauisk og russisk (utvalgte kurs)

Antall studenter 

4000

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser. Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Les mer om finansiering.

Studiepoeng

30 ECTS studiepoeng per semester

Semestre

Første semester: september - desember
Andre semester: februar - juni

Språkkrav

Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Se oversikt over kurs på engelsk rettet mot Erasmus + studenter  

Annet

Sialiai Universitetas (Siauliai University) har tre fakultet og to forskningsinstitutt, og tilbyr flere internasjonale studieprogammer på engelsk eller russisk. Studentboliger tilbys for ca 90 euro pr måned. Rommet deles vanligvis mellom to studenter, og med felles bad og kjøkken. Siauliai by er den fjerde største byen i Litauen, grunnlagt i 1236, og ligger ca to timer unna hovedstaden Vilnius, tett på grensen til til Latvia. Byen har litt over 100.000 innbyggere og er et viktig bysenter i det nordlige Litauen.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav