Skip to Content

Haagse Hogeschool - The Haugue University of Applied Sciences (THUAS)

Studenter på 4-årig grunnskolelærerutdanning kan søke om å reise hit i 7. og/eller 8. semester. Barnehagelærerstudenter, både heltid og deltid, kan søke om å dra hit i 5/7. semester.

Hjemmeside 

Hjemmesiden til Hague på engelsk

Informasjon for innreisende utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Haag, Nederland, men har flere mindre campus i byer i Haag-området, bl.a. Delft og Zoetermeer.

Undervisningsspråk

Engelsk (utvalgte emner) og nederlandsk

Antall studenter

Ca 25,000

Hvor mye koster det?

2-4 gratisplasser.

Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen, men betale semesteravgift ved HiOA.

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger utover avgiften nevnt over og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos lånekassen. Du må betale semesteravgift som normalt til HiOA.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal, men for 30 dager utenlands får du som utvekslingsstudent minimum 2700 NOK og som praksisstudent minimum 3500 NOK.

Studiepoeng  

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng

Semestre

Første semester: September – januar/februar

Språkkrav

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Oversikt over studieprogrammene som tilbys utvekslingsstudenter

Det er spesielt Faculty of Social Work and Education som er relevant for LUIs studenter. Der tilbyr de et internasjonal semester på høsten som består av to deler: Del 1 heter «Educating Children in an Urban Environment». I del 2 velger man mellom et av følgende tre kurs: Special Educational Needs (Teacher Training for Primary Education),Community Art (Social Work) eller Human Rights and Social Work (Social Work)

Annet

Høgskolen ble stiftet i 1987 ved at 14 mindre utdanningsinstitusjoner slo seg sammen.  Høgskolen ligger i den spennende byen Haag med en rekke kulturtilbud. Høgskolen har ikke egne studentboliger og du er selv ansvarlig for å finne et sted å bo. Høgskolen tilrettelegger med å komme med en del praktisk info om bolig.

Mer praktisk info om utvekslingsoppholdet finner du her.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker    

Det tas forbehold om endringer i satser og krav