Skip to Content

Utveksling - Idrett, friluftsliv og helse og Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

På Faglærerutdanning i kroppsøving og idrett/BA Idrett, friluftsliv og helse kan man reise ut på opphold fra fire uker inntil et semester.

Det vil bli gitt informasjon i klassen i forbindelse med studiestart om de ulike mulighetene.  

Finansering

Det finnes flere måter å finansiere et utvekslingsopphold, spesielt ved lengre opphold. Du kan søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen, og det finnes mange stipendordninger, blant annet Erasmus + og Nordpluss. Les mer om finansiering

Når og hvor lenge kan jeg studere i utlandet?

  • 4. semester: Du kan reise på utvekslingsopphold på et annet universitet i 2. studieår. Du tar da eksamen på gjesteuniversitetet som godkjennes som 30 studiepoeng inn i graden. Praksisopplæring dette semesteret gjennomføres som regel ved HiOA, før avreise eller etter retur.  
  • 6. semester: Du kan reise på praksisopphold i fire uker i 3. studieår, 6. semester.

    Perioden sammenfaller med ordinær praksis i 6. semester ved HiOA. Det er ikke mulig å finne eget praksissted. Det forventes at du er i stand til å undervise på engelsk.

     

Hvor kan jeg dra?

Studieopphold i 4. semester

Fagmiljøet har godkjent følgende studiesteder som har relevante kurs tilsvarende 30 studiepoeng/4.semester:

Ved Berkeley er det skolepenger på ca 10.000 dollar for et semester. Lånekassen gir tilleggslån/stipend som dekker det meste. Semesteret varer fra januar til mai, og du gjennomfører praksis ved HIOA etter at du har kommet tilbake.

Når du reiser på en av utvekslingsplassene til HAN, kan du søke om stipend innen mobilitetsprogrammet Erasmus +, i tillegg til ordinært lån og stipend. Semesteret varer fra februar til starten av juli og du gjennomfører praksis ved HIOA i februar før avreise.

 

Finnes det andre steder man kan reise? 

Det kan også vurderes å bruke andre av høgskolens utvekslingsavtaler for grunnskolelærerutdanningen.

Praksisopphold i utlandet - faglærerutdanning

  • New Zealand

Birkenhead College, Auckland. Det er inntil fire praksisplasser på skolen for HiOA-studenter. Du må selv finne bolig, men mottakerskolen bistår med informasjon og tips.

  • USA

Praksisplasser ved Washington State School of the Blind  (WSSB) i Vancouver i staten Washington (nær byen Portland, ca. 2,5 timer sør for Seattle). Det er to praksisplasser til WWSB. 

  • Zambia

Praksisen er i aktivitetsarbeid og kroppsøving ved barneskoler på landsbygda utenfor hovedstaden Livingstone. Vertsinstitusjonen er organisasjonen Response network

Til Zambia må du regne ekstra utgifter til vaksiner. Man bor to og to hos vertsfamilier på landsbygda. Studenter som skal ha praksis i Afrika må følge  obligatorisk forberedende kurs ved HiOA

Praksisopphold i utlandet -  folkehelsearbeid

Dette gjelder studenter på  Bachelor i Idrett, friluftsliv og helse som tar fordypning i folkehelse

  • Alfas del Pi, Spania.

Praksisukene består av en kombinasjon av oppgaver ved rehabiliteringssenteret Reumasol og i et prosjekt med kommunen for å aktivere ungdom og unge voksne med ulike utfordringer. Studentene bor på svært rimelige gjesterom ved Reumasol.
 

Krav og søknadsprosess

Les mer om  kravene og søknadsprosessen på HiOAs nettsider om utveksling. Frist er 15. september semesteret før.

Kontaktpersoner

Faglærere med ansvar for internasjonalisering

Internasjonale koordinatorer på instituttet

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!

Felles e-postadresse for utveksling

E-mail :

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

E-mail :
Url :
Kjersti Winger

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GLU)

E-mail :
Url :
Cathrine Døscher

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

E-mail :
Url :
Nina Ingeborg Aunet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

E-mail :
Url :
Line Klæth