Skip to Content

Utveksling - fireårig grunnskolelærerutdanning

Når og hva kan jeg studere i utlandet?

Grunnskolelærerstudenter på fireårig løp (GLU) kan reise på

  • praksis og studieopphold i "Internasjonalt 6 semester".
  • utvekslingsstudier 7. og/eller 8. semester. 

 

Internasjonalt 6. semester

Utveksling i 6. semester er skreddersydde opplegg som består av praksis, research til bacheloroppgave og fag med helt bestemte partneruniversitet. Søknadsfrist er i vårsemesteret i 2. studieår, egne frister. 
I 2018 er fristen for å søke  torsdag 22. mars (for våren 2019)

Les mer om internasjonalt 6. semester og hvordan søke

Utvekslingsstudier i 7. og/eller 8. semester

I siste studieåre på fireårig grunnskolelærerutdanning kan du være utvekslingsstudent ved annet universitet eller høgskole som fakultet/høgskolen har en utvekslingsavtale med. Eksamensresultatene innpasses som enten 30 eller 60 studiepoeng etter endt opphold.

  • Søknadsfrist 15. februar eller 15. september om å reise ut semesteret etter.
  • Bruk Søknadsweb for å søke: slik søker du
  • Er du interessert i å ta spansk, tysk eller fransk i 4. året, er det mulig å gjøre dette i utlandet! 

Les mer her: Hvor kan jeg reise? Les mer om studieopphold i 4. året.

Hvem kan du spørre?

Kontaktinformasjon på instituttet finner du i "kontaktboksen".

Du kan ta kontakt for veiledning når som helst i studieløpet, sett deg inn i informasjonen på nettsidene og send epost for å avtale!  Administrativ internasjonal koordinator: Cathrine Døscher

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!