Skip to Content

University of Wales Trinity Saint David

Studenter ved kunst og design, kunst og formidling og faglærerutdanningen kan reise hit i studiets femte semester.

Studenter fra drama kan søke om å dra på utveksling hit i fjerde, femte eller sjette semester.

Studenter ved master i estetiske fag kan reise hit i studiets tredje semester.

Hjemmeside

http://www.uwtsd.ac.uk/

Beliggenhet

Swansea, Wales

Undervisningsspråk

Engelsk

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra HiOA om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høstsemesteret: ca. 21. september til midten av februar (inkl. eksamensperiode)

Vårsemesteret: ca. midten av februar til slutten av juni

Språkkrav

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Studenter søker seg til et relevant bachelor- eller masterprogram:

Bachelor

http://www.uwtsd.ac.uk/undergraduate/

Master

http://www.uwtsd.ac.uk/postgraduate/postgraduate-taught-courses/

Annet

Bolig

http://www.uwtsd.ac.uk/accommodation/

Mer om Swansea Campus

http://www.uwtsd.ac.uk/swansea/

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav