Skip to Content

University of Lund

Anestesisykepleierstudenter kan søke om å dra på utveksling hit.

Hjemmeside

University of Lund

Beliggenhet

Lund, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk

Antall studenter

47.700

Hvor mye koster det?

Drar du på utveksling hit får du Nordplus-stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 lokale credits tilsvarer 30 ECTS.

Semestre

Høstsemesteret: September–desember

Vårsemesteret: Januar–juni

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

Kliniske studier i 5 uker anestesi.

Annet

Etter avtale

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav