Skip to Content

Göteborgs Universitet

Bachelorstudenter i ergoterapi og masterstudenter i anestesisykepleie og jordmorfag kan søke om å reise hit.

Hjemmeside

Göteborgs Universitet

Beliggenhet

Gøteborg, Sverige

Ergoterapi er ved Sahlgrenska Institutet.

Undervisningsspråk

Svensk

Antall studenter

Ca. 39.000

Hvor mye koster det?

 • Ergoterapi: Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.
  Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal.
   
 • Anestesisykepleie: Drar du på utveksling hit får du Nordplus-stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.
   
 • Jordmorfag: Det er ingen ekstra kostander utover reise- og levekostnader. 

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Inngår som en del av praksisemnet i studieprogrammet.

Semestre

 • Bachelor ergoterapi: Januar–mars (12 uker) i 6. semester
 • Master anestesisykepleie: September–desember og januar–juni

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

 • Bachelor ergoterapi: praksis over 12 uker i 6. semester
 • Master anestesisykepleie: kliniske studier i 5 uker
 • Jordmorfag: du kan søke om kortere praksisopphold

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav