Skip to Content

Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay

Bachelorstudenter i sykepleie, studiested Pilestredet og Sandvika kan søke om å dra på utveksling hit.

Hjemmeside

Universidad de Sciencias Medicas Carlos J. Finlay

Beliggenhet

Camagüey, Cuba

Undervisningsspråk

Spansk

Antall studenter

1.600

Hvor mye koster det?

Skolepenger ca. 1260 CUC. Du kan søke om lån, stipend og reisestipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Praksis tilsvarende 15 ECTS

Semestre

4. semester: Marsjuni

5. semester: Septemberdesember

Språkkrav

4. semester: Ingen spesifikke krav, men spansknivå inngår i en helhetsvurdering basert på søknad og eventuelt intervju.

5. semester: Minimum grunnleggende spanskkunnskaper. Vurderes individuelt.

Hva kan jeg studere?

3 mnd. praksis.

4. semester, Pilestredet og Sandvika: Helsefremmende og forebyggende helsearbeid, erstatter SYBA(S)PRA3.

5. semester, Pilestredet: Sykehuspraksis, erstatter SYBAPRA5A eller SYBAPRA6A.

Annet

Studenter som utveksler i 5. semester deltar i deler av SYBA3000 før avreise, og tar eksamen i dette emnet etter hjemkomst. Studentene må påregne arbeid med SYBA3000 underveis i utvekslingsoppholdet.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav