Skip to Content

Tunghørt eller døv

Er du hørselshemmet finnes det flere tilbud som kan gjøre studiehverdagen din lettere. Husk at du også må kontakte NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus så tidlig som mulig.

Informasjon til lærere og medstudenter

Tilretteleggingstjenesten kan informere fakultetet ditt om at det er hørselshemmede studenter i kullet. Vi anbefaler at du også gjør lærere og medstudenter oppmerksom på din hørselshemming, og hva som fungerer best for deg i hverdagen.

Be gjerne foreleserne dine om å få PowerPoint-presentasjoner i forkant av forelesningen, så er det enklere for deg å følge med. Universitetet kan ikke pålegge forelesere å gi ut presentasjonen i forkant undervisning, men de fleste vil være behjelpelig dersom det er mulig.

Lydforsterking i auditorium og klasserom

En del store auditorium har teleslynge. Disse er merket med symbolet «T» utenfor. Vi kan bistå deg med å teste høreapparatet ditt mot teleslyngen. 

Vi har også installert Phonak-system med "Roger"-mottaker i følgende rom:
Kjeller: KE101 og K111
Pilestredet: P48-S642, P48-S742, P48-R711 og P50-L120

I tillegg har vi portable systemer på Kjeller og i Pilestredet til utlån. For disse trenger du høreapparat som tar inn teleslynge. 

Har du spørsmål knyttet til lydforsterking i undervisningsrommene våre, ta gjerne kontakt med oss i Tilretteleggingstjenesten.

Hørselsteknisk utstyr

Om du ønsker å bruke Microlink eller annen type teknisk utstyr, så må du søke NAV Hjelpemiddelsentral om dette. Søknad om utstyr skal gå gjennom ergoterapeut i den bydelen/kommunen der du bor.

Tolk

Om du er avhengig av skrivetolk eller tegnspråktolk må du kontakte NAV Tolketjenesten i Oslo og Akershus så fort du har fått tildelt studieplass. Det er viktig at du også informerer oss i Tilretteleggingstjenesten ved OsloMet slik at vi kan forberede foreleserne på at det vil være en tolk til stede i undervisningen.

Tegnspråktolker kan få adgangskort og tilgang til Canvas og arbeidsrom. Dette får de ved å kontakte Tilretteleggingstjenesten.

Brannsikkerhet

Varsling av brann på mobilen

Er du hørselshemmet eller har behov for ekstra varsling ved brannalarm?
Universitetet kan i samarbeid med Mobilarm tilby gratis varsling av brann når du befinner deg i et av byggene på campus.

Slik bruker du tjenesten:

  • Send kodeordet ALARM til 2223.
  • Du vil nå motta brann-SMS fra alle registrerte bygg i Norge .
  • Du finner mer informasjon om tjenesten på Mobilarm.

Eksamen

Du kan søke om tilrettelegging av eksamen. En vanlig form for tilrettelegging kan være utvidet tid og muligheten til å ha en tegnspråktolk tilstede i begynnelsen av eksamen.

Traineeordning for studenter med funksjonsnedsettelser

Bystyret i Oslo har etablert en traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ordningen har som mål å øke antall ansatte med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune.

Se video om traineeordningen

 

Contact information