Skip to Content

Adgang til å bruke tospråklig ordbok ved eksamen på Fakultet for teknologi, kunst og design

Ved fakultet for teknologi, kunst og design er det anledning til å søke om å få bruke tospråklig ordbok ved skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen).

Kun tospråklige ordbøker vil bli godkjent. Det gis ikke adgang til å benytte norsk/nynorsk ordliste, synonymordbøker eller fagspesifikke oppslagsverk.

Slik går du fram

Lever inn ordboken du vil søke godkjenning for i fakultetets infosenter i Pilestredet 35 (1. etg.), hvor ordboken vurderes og søknaden godkjennes. Søknadsbrevet med godkjenning skal du ha med deg på eksamensdagen. Merk: Du har selv ansvar for å påse at ordboken ikke inneholder lapper, notater eller annet som kan regnes som juks på eksamensdagen, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, § 7-5.

Kontakt oss